2 กุมภาพันธ์ 2015
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ขอเชิญสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก  ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสมัครได้ ๒ ทาง คือ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบของธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย ทางเว็บไซต์ atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สมัครด้วยตนเอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ... Read More »

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารออกเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารออกเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.   บัญชีรายชื่อ    แบบรายการตรวจเยี่ยม เอกสารแนบท้าย บัญชีรายชื่อ (19.68 KB30.01.2015)แบบรายการตรวจเยี่ยม (44 KB30.01.2015) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้า เพดาน หน้าต่าง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้มายื่นซองประกวดราคา จำนวน ๖ ราย ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ หจก.ส.สองนคร Read More »

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ o-net ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรนิล โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ โดยพร้อมเพรียงกัน Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ ๒๒ หัวข้อ สะเต็มประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังวหัดนครราชสีมา ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/scimath22 รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ขอเชิญร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕­๘ โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://sakaeo.mnre.go.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๘ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ทุนการศึกษา ช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเป็นทุนเปล่า ไม่มีข้อผูกพัน ใดๆ และต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ได้แก่ผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบขอรับทุนได้ที่ www.otep.go.th  หรือโทร 037 – 515022 รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

(ด่วนที่สุด) การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยระบบออนไลน์ของ สสวท.

(ด่วนที่สุด)  ด้วย   สสวท. เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบออนไลน์ สมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ http://teacherpddevsite.com/ ตั้งแต่บัดนี้  – 15 กุมภาพันธ์  2558 และเริ่มอบรมได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2558  สนใจสมัครและส่งรายชื่อมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อรายงาน สสวท. ภายใน 10 ... Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ติวเข้ม NT,O-NET

ติวเข้ม NT,O-NET

นักบุญตัวน้อย

นักบุญตัวน้อย

มอบทุนน้องเปา

มอบทุนน้องเปา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด