2 มีนาคม 2015
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบป.2,ป.4และป.5เข้าร่วมประชุม

10799266_4767654046636_1571064055_n

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบป.2,ป.4และป.5 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 07.30 น. วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องเกียรติยศ  อาคาร 4 (อาคาร 4 ชั้น) Read More »

ด่วน ขอความกรุณาโรงเรียนส่งแบบสำรวจสถานภาพการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม/พระพุทธศาสนา และศีลธรรมในสถานศึกษา 2558

ตามหนังสือ สปพ.สระแก้ว เขต 1ที่ ศธ 04153/ว703 ลว.17 ก.พ.2558 ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 43 โรงเรียน ขอให้ส่งด่วนภายใน 6 มี.ค.2558 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องการข้อมูลจริง ช่องทางส่ง 1. ส่งหนังสือราชการ  2. ส่งวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 6 มี.ค.2558 3. ส่ง Mail ศน.วีรศักดิ์ ... Read More »

สพฐ.ขยายเวลาส่งโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ตามที่สพฐ.ได้ขยายเวลาส่งโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ได้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558  เพื่อจัดส่งสพฐ.ต่อไป เอกสารแนบท้าย IMG (1.42 MB02.03.2015) Read More »

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558

imagesCAY7XKPY

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี  2558  ขึ้น  ระหว่างวันที่  2-6  มีนาคม  2558  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันมาาฆบูชา จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.  เชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา  ระหว่างวันที่  2-6  มีนาคม  2558 2.  เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  ในวันพุธที่  4  มีนาคม  2558  เวลา  07.30 น. ณ ... Read More »

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิงในลูกเสือ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิงในลูกเสือ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี ลายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ติดต่อนายณัฐกิตต์ ทองอ้อม โทร 081-9441646 ผู้รับผิดชอบโครงการ เอกสารแนบท้าย doc01171520150216110650 (367.57 KB02.03.2015) Read More »

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

A20120712145128[1]

สำนักเลขษธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล Read More »

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร

krtnn-6

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร สพป.สระแก้ว เขต 1 ครั้้งที่ 3/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร รายการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร เอกสารแนบท้าย บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร (19.13 KB02.03.2015)รายการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร (44 KB02.03.2015) Read More »

การใช้ข้อสอบกลาง

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเงินค่าแบบทดสอบการใช้ข้อสอบกลาง ให้นำส่งเงินที่คุณเครือวัลย์  จำจด (เจ้าหน้าที่การเงินเขต) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน                            2. โรงเรียนบ้านท่าเกษม 3. โรงเรียนบ้านหนองข่า             ... Read More »

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อสมศักดิ์ สวัสดิ์ลักษณ์

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อสมศักดิ์ สวัสดิ์ลักษณ์ บิดาของ ผอ.พีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาโด ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.00 น.  ณ  วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) Read More »

แจ้งโรงเรียนเครือข่ายปีฆ้องฉลองราชย์รับแบบทดสอบ

images

แจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์มารับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  ของชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5  ในวันที่ 2 มีนาคม  2558   ที่โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) เวลา 15.00 . เป็นต้นไป Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

การสอบ NT ป.3

การสอบ NT ป.3

วันพระช่วงชั้นที่ 2

วันพระช่วงชั้นที่ 2

มอบของขวัญวันเกิด

มอบของขวัญวันเกิด

มอบของขวัญวันเกิด

มอบของขวัญวันเกิด

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด