IMG_4316

อบรมการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำทะเบียนคว...

IMG_4278

อบรมศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการการอบรมการจัดการศึกษา...

IMG_4254

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม๕๗...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน...

ประชุมสารสนเทศระดับจังหวัด...

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวผลงาน สพป สก.1 /เรื่องทั้งหมด

ข่าวผลงานโรงเรียน/เรื่องทั้งหมด

บทความสาระน่ารู้ /เรื่องทั้งหมด