22 พฤศจิกายน 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แจ้งโรงเรียนบางโรงส่งรายชื่อคุมสอบ O – NET

โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ O – NET  ปีการศึกษา 2557  ให้ส่งที่กลุ่มนิเทศฯ ด่วน ภายในวันที่  30  พ.ย. 57 (ทวงครั้งที่ 1 ) Read More »

ขอเชิญสั่งซื้อเสื้่อโปโลสีเหลืองปักข้อความ “รักพ่อ”

     ด้วยจังหวัดสระแก้ว  แจ้งว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกันในงานมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช”  คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำเสื้อโปโลสีเหลือง ปักข้อความ “รักพ่อ” บนหน้าอกด้านซ้าย  โดยจำหน่ายในราคา 250 บาท สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง  ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ร้านค่้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร.02-2819873 , 02-2804272  โทรสาร 02-2810512 และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โทร. 02-2812330 ... Read More »

การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ขอเชิญชวนให้แต่งกายด้วยผ้าสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคม 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนธันวาคม 2557 Read More »

แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เพิ่มเติม

ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และครูผู้ควบคุมดูแล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์และภาษาไทย” ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 นั้น ขอให้โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อดังกล่าว  สามารถส่งมาได้ที่ E-mail :  btkschool2556@hotmail.co.th Read More »

เอกสารเพิ่มเติม ที่ ศธ 04153/ว3971 ลว 20 พ.ย.57

แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558(โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด) หนังสือนำ รายชื่อโรงเรียน เอกสารแนบท้าย IMG_0003 (685.42 KB20.11.2014)IMG_0005 (872.85 KB20.11.2014) Read More »

การสมัครเข้าชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต  1 มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.จัดให้มีสวัสดิการชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2. ส่งเสริมให้สมาชิกของชมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  มีสวัสดิการในยามเจ็บป่วย และเสียชีวิตของตนเองและครอบครัว      (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) 3. ส่งเสริมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 4. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน   ... Read More »

ร่วมงานนายกทรงคุณ

เรียนข้าราชการที่เข้าร่วมงาน นายกทรงคุณ(แจ๊ค)  เทียนทอง ทุกท่าน ให้ทุกท่านแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 พร้อมกันเวลา 15.00 น. ณ วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว Read More »

ขอเชิญสอบวัดความรู้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันและวัดระดับความรู้ในโครงการ ทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ที่  ๐๒ – ๒๒๕๕๖๐๕-๘ ต่อ ๔๐๔ , ๖๐๖ งานประชาสัมพันธ์ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์ ... Read More »

ขอเชิญชมมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นที่ปรากฏ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งในงานได้มีการจัดมหกรรมดนตรี และนิทรรศการอย่างมากมาย งานประชาสัมพันธ์ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน Read More »

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

logo

ตามที่ได้มีประกาศ  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ดังเอกสารที่แนบ ==> pass_sobeng Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ลงแขก..ณ มหาเจริญ

ลงแขก..ณ มหาเจริญ

ด้วยรักและผูกพัน

ด้วยรักและผูกพัน

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด