21 ธันวาคม 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 1.โรงเรียนบ้านคลองผักขม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-3 2.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 3.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1-3 4.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2 รายการ ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 และร้อยมาลัยดอกไม้สด นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 5.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ... Read More »

แจ้งตารางอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

2010971104360977801

แจ้งตารางอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557  1 เอกสารแนบท้าย 1 (64.52 KB19.12.2014) Read More »

การแข่งขันภาษาไทยรายเดือน (ศน.ประไพ)

กำหนดการแข่งขันภาษาไทยรายเดือน  เดือน ธันวาคม  และผลการแข่งขัน เดือน พฤศจิกายน  ชื่อ -สกุลผิด โปรดแจ้ง (รายละเอียดดังแนบ) 4444  333  5555 เอกสารแนบท้าย 333 (35.5 KB19.12.2014)4444 (17.56 KB19.12.2014)5555 (16.73 KB19.12.2014) Read More »

ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประชุม

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต  1  ไปแล้วนั้น ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดข้อบังคับ ระเบียบ การจัดตั้งชมรม ในวันที่  22  ธันวาคม  2557  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น  3  สพป.สระแก้ว เขต 1  ผู้บริหารที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมชมรม สามารถส่งสมัครและเข้าร่วมประชุมได้ในวันดังกล่าว   tea   เอกสารแนบท้าย ... Read More »

แจ้งสถานที่แข่งขันกีฬาวันครู

170349

แจ้งสถานที่แข่งขันกีฬาวันครูระหว่างเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์กับเครือข่ายบ้านแก้ง   แข่งวันที่  20  ธันวาคม  2557    ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนโดยฟุตบอลเริ่มแข่งขันเวลา  15.00 น. เป็นต้นไป Read More »

งานวันครู ปี 2558

แจ้งโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว จองโต๊ะอาหารงานวันครู ปี 2558 ราคาโต๊ะละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558  ได้ที่โรงเรียนบ้านคลองผักขม ผอ.สถิตย์  เกตุเล็ก  เบอร์โทรศัพท์ 092-352 2123 คุณครูวารีรัตน์  คงคำศรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8657365 ธุรการโรงเรียนบ้านคลองผักขม  091-5826064 Read More »

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนใน อ.วังน้ำเย็น เรื่องการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)

logoschool3

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เพื่อจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2558 ระยะเวลา 2 วัน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังน้ำเย็น จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 และ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  ณ ... Read More »

โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารแบบสร้างเอง)

โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารแบบสร้างเอง) โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 229,000 บาท 111111111 2222222 เอกสารแนบท้าย 111111111 (70 KB19.12.2014)2222222 (81.5 KB19.12.2014) Read More »

แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายสองขุนเขา (เขาฉกรรจ์)

ขอเชิญครูวิชาการในกลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์) เข้าประชุมในวันจันทร์ที่  22  ธันวาคม  2557  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ Read More »

ขอเชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูภาษาอังกฤษร่วมเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Professional Development for English Language Teachers in Today’s Digital World” ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๓ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๔ บริษัท  ... Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ถวายพระพร

ชนะเลิศ จ้า ^_^

ชนะเลิศ จ้า ^_^

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด