IMG_1359

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมฯ...

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “...

IMG_1081

ค่าย STEMS CAMP โรงเรียนบ้านคลองเจริญ...

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน STEMS CAMP ณ โรงเรียนบ้...

IMG_0971

สระแก้วปรองดองคืนความสุขให้คนในชาติ...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ใ...

IMG_0834

ประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวผลงาน สพป สก.1 /เรื่องทั้งหมด

ข่าวผลงานโรงเรียน/เรื่องทั้งหมด

บทความสาระน่ารู้ /เรื่องทั้งหมด