24 ตุลาคม 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดตามหนังสือส่งในระบบไปยังโรงเรียนแล้ว) Read More »

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ( พี่เลี้ยงเด็กพิการ )

Koala

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ มึความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 1  อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 –  27  ตุลาคม  2557  เวลา  08.30 – 16.30  น. ไม้เว้นวันหยุดราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์  037-439073 Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขัน To Be Number OneTeen Dancercise SAKAEO Championship 2015

ด้วยจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดการแข่งขัน To Be Number OneTeen Dancercise SAKAEO Championship 2015 ณ ลานศูนย์การค้าบิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นต์เตอร์สระแก้ว ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยส่งใบสมัครการแข่งขันภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้   1) Junior อายุระหว่าง 6 – 9 ปี  ... Read More »

ขอเชิญประชุม

สพป.สระแก้ว เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ต.ค.57 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้ทุกโรงเรียนส่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าว ห้ามส่งตัวแทน Read More »

ขอเชิญประชุม

Doc61

ประชาสัมพันธ์ จากประธานเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ทุกท่าน  เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว Read More »

แจ้งกำหนดการเดินทางกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า

1SMB

แจ้งผู้บริหารและคณะครู กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคใต้ ในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2557    ออกเดินทางวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดให้ขึ้นรถ 2 จุด คือ  เวลา 12.30 น.    ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เวลา  12.45 น.    ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ติดต่อสอบถามได้ที่ ... Read More »

เชิญประชุม

ประชาสัมพันธ์ ท่านรองเรือง นัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายบูรพา ,ปางสีดา,บ้านแก้งสัมพันธ์ และปี่ฆ้องฉลองราชย์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว Read More »

การรับสื่อโครงการ V Star และ สื่อโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล  ขอความร่วมมือ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ V Star และ ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย รับสือ สื่อV Star  และสื่อโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่วัดพระธรรมกาย โดยแจ้งความประสงค์เดินทางไปรับสื่อ ที่คุณสุปราณี ภารพงศ์ โทรศัพท์ 088 -002-6104 ภายใน 23 ตุลาคม 2557 เพื่อชมรมพุทธศาสตร์สากล ... Read More »

การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3512 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา กลุ่มธุรกิจ พีเอสกรุ๊ป จำกัด ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร นั้น ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งรายชื่อนักเรียนรับทุนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ IMG เอกสารแนบท้าย IMG (535.61 KB21.10.2014) Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

“กีฬา-กรีฑา”

“กีฬา-กรีฑา”

วันพระ

วันพระ

สอบปลายภาค1/57

สอบปลายภาค1/57

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด