29 พฤษภาคม 2015
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการพัฒนาครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ในระหว่างวันที่  30 – 31 พ.ค.58 ที่ห้องประชุมดอกแก้ว  ชั้น 3 ให้ครูสำเนาเอกสารการขออนุญาตไปราชการและแบบขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวมาในวันอบรมด้วย ขอบคุณครับ   Read More »

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาแนวใหม่

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1547 ลงวันที่ 12 พ.ค.2558 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการอบรมฯ จึงให้โรงเรียนดาวน์โหลด เอกสารการอบรมและพิมพ์ติดตัวไปอบรมในวันที่ 30 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดกิีฬาโรงเรียน เอกสารประกอบการอบรม pala 1 pala   เอกสารแนบท้าย pala 1 (1.82 MB28.05.2015)pala (6.37 MB28.05.2015) Read More »

อบรมพัฒนาการทำผลงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้ารับการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยมีกำหนดอบรมในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และมีค่าใช้จ่ายคนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร๐๔๔ – ๖๑๓ ๐๓๔ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558

A20120712145128[1]

สพป.สระแก้ว เขต 1 เลื่อนประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยไม่มีกำหนด และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง… Read More »

ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์การส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ให้ดำเนินการส่งไฟล์มาที่ E-mail: jantima_aa@hotmail.com ภายในวันนี้โดยด่วน รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบท้าย 1475 (1) (10.06 KB28.05.2015)IMG_0001-2 (3.04 MB28.05.2015)IMG-2 (737.89 KB28.05.2015) Read More »

พัทยาดอลฟินเวิลด์ ขอเชิญ ร่วมเข้าชมการแสดงโลมาแสนรู้

สถานท่องเที่ยว เชิงทัศนะศึกษา พัทยาดอลฟินเวิลด์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขอเชิญ ร่วมเข้าชมการแสดงโลมาแสนรู้ กิจกรรมเล่นน้ำกับโลมา และกิจกรรมการผจญภัยสำหรับเด็กอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pattayadolphins-world.com โทร ๐๓๘ – ๐๕๑ ๗๙๐-๖ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ขอเชิญโรงเรียนนำเด็กนักเรียนเข้ารับชมสถานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

โรงละครไทย “อลังการ” พัทยา ขอเชิญโรงเรียนนำเด็กนักเรียนเข้ารับชมสถานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอการแสดงความเป็นไทยในมิติใหม่ ซึ่งเป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีความจุกว่า ๒,๐๐๐ ที่นั่ง นอกจากการแสดงภาคปกติแล้วยังมีการจัดแสดงหุ่นโคมไฟจีนนานาชาติชนิดจากเมืองจื้อกง มณฑลเสฉวน จัดแสดงบนบนและบนน้ำ และโซนถ่ายภาพสามมิติ  สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชมได้ในราคาพิเศษ โดยติดต่อไปที่ ๐๘๐-๘๑๕ ๗๑๖๘ และดาวน์โหลดเอกสารการการสมัครเข้าชมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

แจ้งโอนเงินโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง นั้น บัดนี้ ได้โอนเงินให้ผู้สำรองจ่ายเงินในการจัดโครงการ โรงเรียนละ 10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 1597     เอกสารแนบท้าย 1597 (66.75 KB27.05.2015) Read More »

สพฐ.ขอเชิญร่วมตอบปัญหาอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดส่งนัดเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียน โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.es-ilc.org ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๒ – ๖๖๕ ๗๔๔๕ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟสิงห์สระแก้ว

ชมรมกอล์ฟสิงห์สระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟสิงห์สระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (นัดปิดแมทซ์ เพื่อคัดเลือกประธานชมรมคนใหม่) ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ อำกบินทร์บุรี เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๙ – ๗๗๗ ๗๕๔๔ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

เปิดเทอม…

เปิดเทอม…

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด