29 พฤศจิกายน 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เอกสารแนบท้าย ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (140.94 KB28.11.2014) Read More »

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร

แจ้งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนในสังกัดและเอกชนทุกแห่ง ที่สนใจ สมัครโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔  ภูมิภาค ๓ ส่งใบสมัครมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าไม่เข้ารับการอบรม (๑ คน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ๑ หลักสูตร) รายละเอียดดังแนบray 4 3 เอกสารแนบท้าย ray 4 3 (11.27 ... Read More »

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ราคาของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 243,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ... Read More »

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก โรงเรียนบ้านคลองปลาโด

โรงเรียนบ้านคลองปลาโด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ราคาของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 387,800 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง ... Read More »

ขอเชิญร่วมการประกวดร้องเพลงรักชาติ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อหาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โทร ๐๓๗ – ๔๒๕๐๒๙ – ๓๐ (ท่านสามารถดาน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดได้ที่ http://www.m-culture.go.th/index.php/th หัวข้อ ข่าวทั่วไป ในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557

ตามที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตามลายละเอียดที่แนบ หนังสือแจ้งโรงเรียน+ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.สระแก้วเขต 1 เอกสารแนบท้าย หนังสือแจ้งโรงเรียน+ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.สระแก้วเขต 1 (893.94 KB27.11.2014) Read More »

ขอเชิญแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเยาวชนร่วมการประกวดแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ในวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สอบถาม โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๑ งานประชาสัมพันธ์ Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

เดินทางส่งผอ.ย้าย

เดินทางส่งผอ.ย้าย

ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

น้ำเขียวเกมส์

น้ำเขียวเกมส์

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด