ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกน้อยสอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด -    9-September-2014 
โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ห้องสมุดจำนวน 12รายการ กำหนดในวันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย ผู้ที่สนใจยื่นซองสอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ห้องสมุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านโคกน้อย โทร 037-449801 
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  11-March-2014 
ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2557 และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมือง จ.สระแก้ว รายละเอียดดังแนบ 
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลศาลาลำดวนประชุม -  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า  11-March-2014 
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลศาลาลำดวนทั้ง 9 โรงเรียน ประชุมเรื่องสรุปงานกีฬา งานลูกเสือ 
แจ้งโรงเรียน "ในตำบลสระขวัญ" เรื่องศึกษาดูงาน -  ผอ.ประจวบ พูนอาด  11-March-2014 
การศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดทำรายขื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8830947  11-March-2014 
แจ้ง ร.ร.ในอำเภอเมืองสระแก้ว ไปติดต่อขอรับรายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ.2551 ที่พิมพ์จาก ทร.14 เพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 ได้ที่กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เด็กที่เกิด พ.ศ.2551 มีอายุถึงเกณ์บังคับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558,สำหรับเด็กที่เกิด พ.ศ.2550 ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2557 นี้) 
เเจ้ง"โรงเรียนบ้านห้วยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์" -  บ้านห้วย  11-March-2014 
"โรงเรียนบ้านห้วยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์" เดิม 037-246107 เปลี่ยนเป็น 037-244107 ผอ.ร.ร.089-9321912 เว็ปไซต์: www.banhuay.org/ e-Mailและเฟสบุ๊ค: banhuayschool@hotmail.com/ 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย -  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ภูขยัน  10-March-2014 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 
แจังโรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น -  ธุรการโรงเรียน  10-March-2014 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์รายชื่อครูเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง  
ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ -  ประชาสัมพันธ์  10-March-2014 
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษดังนี้ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ - เจ้าของภาษา: อังกฤษ, อเมริกา,แคนาดา,ออสเตรีย,นิวซีแลนด์ฯลฯ จำนวน 3 คน - ไม่ใช่เจ้าของภาษา จำนวน 3 คน วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เอกวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตสาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ อายุ : 22 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ : หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ : โทร 089-9396553 : ครูจีรนันท์ อ่อนสุข (ครูแอน) E-mail: Jeranan_Ann@windowslive.ocm Foreign Teacher Mitsampanwittaya Municipal School, Wangnamyen Sub-District, Wangnamyen District, Sakaeo Province, 27210 Qualification: - Our School wants; - Foreign teachers (Native Speakers) for 3 people. - Non-Native speaker 3 people. Education: Bachelor’s degree or Master’s degree in Education or related field. At least 2-3 years in teaching experience. Age: 22 years of age up (Male or Female) Please direct your resume sending e-mail Jeranan_Ann@windowslive.com or call at 089-9396553: Teacher Ann (Please take your resume, transcript, recent photos when you apply for a job at school)  
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 70 โรงเรียน -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  10-March-2014 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 70 โรงเรียน ดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่ เมษายน ถึง กันยายน 2557 โดยในช่วงปิดเทอมที่ได้ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนในสัญญาด้วย สงสัยติดต่อคุณบุญเชิด 085-2827779 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10-March-2014 
 
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  10-March-2014 
ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 710 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ส่งจำนวน 7 ชุด ส่งภายในวันที่ 11 ก.พ. 57 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง นั้น ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านวังวน 2. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 3. โรงเรียนบ้านสี่แยก 4. โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 5. โรงเรียนบ้านเทศมงคล 
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  10-March-2014 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น -  ประชาสัมพันธ์  10-March-2014 
 
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ -  ณภัทร  7-March-2014 
แบบคำร้องการขออนุญาตไปต่างประเทศ 
ครูเสมาคุณธรรม( เพิ่มเติม) ปี 2557 -  เลขาคลองหาด  7-March-2014 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด แจ้งให้ผุ้ที่มีความประสงค์จะส่งเอกสาร การขอรับรางวัลเสมาคุณธรรม (เพิ่มเติม) ให้ส่งได้ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
เรื่อง...หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  7-March-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง รายละเอียดดังแนบ 
การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์ -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8830947  7-March-2014 
สพฐ.แจ้งให้ ร.ร.ทุกแห่ง รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เว็บไซต์ http://www.obec.go.th ในเมนูการรับนักเรียน ปี 2557 หรือ เว็บไซต์ http://210.1.20.11 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดการรับนักเรียน พร้อมปรัปปรุงเพิ่ิมเติมเมื่อมีการรับนักเรียนเพิ่มทุกครั้ง  
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พระภิกษุ และบุคคลทั่วไปร่วมประกวดเขียนบทความวารสาร รู้ตื่นและเบิกบาน -  ศน.วีรศักดิ์ มลิจาร 081-8647350  6-March-2014 
สพฐ.ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พระภิกษุ และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดการเขียนบทความเพื่อการ รู้ตื่น และเบิกบาน เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร รู้ตื่นและเบิกบาน ปีที่ 5 เล่มที่ 11 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย -  ศน.รองรัตน์  6-March-2014 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ -  ณภัทร  6-March-2014 
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557 จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการพัฒนาในศูนย์ ดังกล่าวทราบ 
ขอเชิยร่วมพิธีเปิดกีฬา นักเรียนตำบลทุ่งมหาเจริญ -  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  6-March-2014 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ 
ขอแจ้งกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา -  ศน.กรองทอง วันสวัสดิ์  6-March-2014 
กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ระดับการศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้ันฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของคณะกรรมการคณะที่10 (ผอ.ชาญชัย ยืนยง อ.สิรินาถ บุญน้อม ศน.กรองทอง วันสวัสดิ์) 
ด่วน...โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา (หนังสือราชการ) -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6-March-2014 
 
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6-March-2014 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5-March-2014 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็ฯเจ้าภาพนะคะ 
เฉพาะโรงเรียนบ้านพระเพลิง -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5-March-2014 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความ ในวาระครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5-March-2014 
โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และรับพระราชทาน รางวัลในงานมหกรรมครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รายละเอียดดังแนบ 
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5-March-2014 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 2.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังแนบ 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  5-March-2014 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอส่งหนังสือ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) และ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุน รายการ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน หนังสือทั้ง 2 ฉบับ ส่งทางระบบ E-OFFICE แล้ว แต่ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ จึงแนบเอกสาร 2 ฉบับนี้ เพื่อให้ทราบ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินของคณะอนุกรรมการ (กตปน.)คณะที่ 12 -  ศน.มาลี  5-March-2014 
ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ(กตปน.) คณะที่ 12 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินประถมศึกษาขนาดเล็ก จึงให้โรงเรียนที่ถูกประเมิน 9 โรงเรียน เตรียมรับการประเมิน ตามกำหนดการดังนี้ 17 มี.ค 2557 เช้า โรงเรียนบ้านภูเงิน บ่าย โรงเรียนบ้านวังรีและโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 18 มี.ค 2557 เช้า โรงเรียนบ้านโคกมะตูมและโรงเรียนบ้านลุงพลู บ่าย โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 19 มี.ค 2557 เช้า โรงเรียนบ้านวังยาง บ่าย โรงเรียนบ้านไร่สามศรี และโรงเรียนบ้านคลองทราย 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเข้าร่วมฟังบรรยาย กบข.(เพิ่มเติม) -  วรันธร  5-March-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเข้าร่วมฟังบรรยาย กบข. ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 รายละเอียดกำหนดการดังแนบ ดังนั้นขอความร่วมมือโรงเรียนส่งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ หรือโทรแจ้งที่คุณตุ๊ก คุณน้อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา -  งานประชาสัมพันธ์  5-March-2014 
ด้วย มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จะดำเนินการรับสมัคร นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ ๕๔  
รับสมัคร กกต.อบต.หันทราย -  งานประชาสัมพันธ์  5-March-2014 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย  
รับสมัครเรียนต่อและรับทุนฯ -  งานประชาสัมพันธ์  5-March-2014 
ด้วยโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้เรียน กิน อยู่ และฝึกอาชีพเบื้องต้นฟรี 
รับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5-March-2014 
 
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรในวันพุธ -  กลุ่มอำนวยการ  5-March-2014 
โรงเรียนใดที่ประสงค์จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรในวันพุธ เอกสารที่ส่งเบิกเงินดังกล่าวประกอบด้วย  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  5-March-2014 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 2.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 3.โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 4.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง รายละเอียดดังแนบ 
คู่มือสอบอ่าน -  ศน.ประไพ  5-March-2014 
 
โครงการพัฒฯาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  4-March-2014 
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนโปรดอ่าน และพิจารณาตนเอง เสนอโครงการ ส่วนหนังสือราชการแจ้ง ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะส่งตามไปภายหลัง 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ -  ณภัทร  3-March-2014 
แจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 -  กลุ่มนโยบายและแผน  3-March-2014 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัด สระแก้ว เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ประเด็นการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง เขียนคล่องและ การดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และขอเชิญผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้ 
ด่วน..การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557  -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  3-March-2014 
ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียน คะ ผู้ประสานงาน อ.สุภาพร 082-2104415 
ขอแจ้งกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา -  ศน.รองรัตน์ ศิริ 091731441  3-March-2014 
กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ระดับการศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้ันฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของคณะกรรมการคณะที่ 1 รองฯเรือง จันทพันธ์ ผอ. สถิต เกตุเล็ก ศน.รองรัตน์ ศิริ 
รับสมัครครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 -  ศน.รองรัตน์ ศิริ 091731441  3-March-2014 
รับสมัครครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 
แจ้งรายชื่อผู้โชคดี -  ประชาสัมพันธ์  3-March-2014 
โรงเรียนบ้านทัพหลวงขอขอบคุณผู้สนับสนุนฉลากการกุศลของโรงเรียนเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ ที่นี้ บัดนี้ผลรางวัลได้ออกเป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล 1. น.ส.ลำไพ มืดทัพไทย 2. โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 3. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม *** โรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งเงินขอความกรุณานำส่งได้ที่ท่าน ผอ.วิมล ปานาภรณ์ ในวันประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคม หรือนำส่งได้ที่โรงเรียนบ้านทัพหลวง ติดต่อสอบถามได้ที่ 0817622967, 037246065 ขอบคุณค่ะ  
แจ้งกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  2-March-2014 
ตามที่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมานั้น ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนตรวจเช็กรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล (หากต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งมาที่ e-mail : anuban.wsb@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ก่อนเที่ยง) และให้นำนักเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละรายการ เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีเปิดงานมหกรรมฯ คืนวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ตลาดจันทร์ประเสริฐ 
แจ้งโรงเรียนที่มีราชชื่อ รับเงินค่าพาหนะสอบ O-NET -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  28-February-2014 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อแนบท้าย ให้มารับค่าพาหนะสอบ O-NET ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 หากพ้นกำหนดทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะส่งเงินคืนเพราะครบกำหนดการยืมเงินตามระเบียบ 
เรียนเชิญผู้บริหาร ร.ร.อำเภอเมือง และอำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดค่ายพุทธบุตร -  smn04  28-February-2014 
โรงเรียนบ้านซับมะนาว อำเภอเขาฉกรรจ์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ร.ร.อำเภอเมือง และอำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร (บวชเนกขัมมะ) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุตตรธรรมาราม (วัดห้วยกระบอก) สาขาวัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ ที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.  
เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  28-February-2014 
ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังนี้ นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษพร้อมรับรองสำเนา มาให้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ฉบับ เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป หมายเหตุ สามารถฝากผู้อื่นมาได้ 
เรื่อง...การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  28-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนออกคำสั่งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ครูผู้ช่วย+คศ.1 (ไม่มีวิทยฐานะ) ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 710 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดทั้งหมดในระบบ e-office เรียนบร้อยแล้ว หมายเหตุ จัดทำเฉพาะโรงเรียนตนเอง และตรวจสอบคำสั่งให้ถูกต้อง 
ขอเชิญประชุุม -  ธุรการ  28-February-2014 
ขอเชิญคณะกรรมการสวัสดิการชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้วประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.00น.ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
แจ้งเกณฑ์การประกวดบายศรี มหกรรมวิชาการกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  28-February-2014 
 
แจ้งกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ การจัดมหกรรมวิชาการฯ (แก้ไข) -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  28-February-2014 
การจัดงานมหกรรมนิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ วันที่ 4-6 มีนาคม 2557 ณ ตลาดจันทร์ประเสริฐ 
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 -  ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350  28-February-2014 
ด้วย สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ได้ดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 โดยจัดประกวด ท่องพุทธวจน "ปฐมธรรม" ระหว่างเดือน ก.พ.57 - พ.ย.57 เพื่อสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ด้านสาธยายพุทธวจน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 โดยโหลดใบสมัครได้จาก เว็บไซต์มูลนิธิชวยน้องท่องพุทธวจน www.nongtongbuddhawajana.com ซึ่งมีรายละเอียดแจ้งแล้ว 
โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 -  ศน.รองรัตน์ ศิริ 091731441  28-February-2014 
โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 
ประชาสัมพันธ์ -  ศน.ประไพ  28-February-2014 
การตรวจสอบคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy) 
เรื่อง...การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  28-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ โรงเรียน Print คำสั่งของข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ม.ค. 57 และเก็บไว้ที่โรงเรียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบ (ไม่ต้อง Print ส่งเขต) รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 703 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2557 พร้อมกับหน้าคำสั่งและบัญชีราย ละเอียดแนบท้ายได้ส่งทางระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว 
แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  28-February-2014 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตัวอย่างโครงการและแนวทางการจัดกิจกรรม ตามโครงการ รายละเอียดดังแนบ 
ประชาสัมพันธ์ -  ศน.ประไพ  28-February-2014 
การดำเนินโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy) 
คู่มือการประเมินและแบบประเมินวิทยฐานะ(สายงานการสอน) -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  28-February-2014 
 
ขอเชิญผู้บริหารอำเภอเมืองประชุม -  รองฯเรือง  27-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้วทุกท่าน เข้าประชุมเพื่อปรึกษาราชการ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยพร้อมเพรียงกัน 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบเกี่ยวกับการเข้าฟังการบรรยายเรื่อง กบข. -  วรันธร  27-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมฟังการบรรยาย กบข.เกี่ยวกับ เรื่องการบริหารเงินกองทุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก กบข. โดยให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายโรงเรียนละ 1 ท่าน โดยให้แจ้ง ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล์ ของผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเขาฉกรรจ์ -  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  27-February-2014 
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเขาฉกรรจ์ตอบแบบสำรวจที่แนบส่งเครือข่ายเขาฉกรรจ์ด่วน นายอำนวย แกมนิล 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด้กและเยาชนประจำปี 2557 -  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  27-February-2014 
อำเภอเขาฉกรรจ์จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดคัดเลือกและเสนอผลงาน การคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รายละเอียดดังแนบ 
แจ้งข้าราชการครู รับหนังสือรับรองภาษี เพิ่มเติม -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  27-February-2014 
แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อแนบท้ายเอกสาร รับหนังสือรับรองภาษี เพิ่มเติม ที่ ศสิธร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ประชาสัมพันธ์ -  ศน.ประไพ  27-February-2014 
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนในโครงการ read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 
การขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.ประจำปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมฯ 0898830947  27-February-2014 
ขอความร่วมมือโรงเรียน เยี่ยมบ้านเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ เพื่อสำรวจข้อมูลเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และมีแนวโน้มออกกลางคัน และติดตามให้เข้าเรียน โดยจัดส่งแบบสำรวจข้อมูล ส่ง สพป. ภายใน 15 มี.ค.2557 
จัดส่งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษษขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 -  กลุ่มนโยบายและแผน  27-February-2014 
สพฐ.จัดส่งร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษษขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
การยื่นขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) -  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  27-February-2014 
- รางวัลคุรุสดุดี 2557 - รางวัลเสมาคุณธรรม 2557 (เพิ่มเติม) - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2557 - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2557 - รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 2557 - รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2557 - การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557 สอบถามเพิ่มเติม โทร 037-425-313  
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจรเดือนมีนาคม 2557 -  กลุ่มอำนวยการ  26-February-2014 
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 3/57 วันที่ 4 มีนาคม 2557 (เวลา 09.00-12.00) รายการตามเอกสารแนบ 
เชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 -  กลุ่มอำนวยการ  26-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
การจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0898830947  26-February-2014 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเมืองสระแก้ว ตามที่แจ้งให้ ร.ร.ไปประสานสำนักงานทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอจัดพิมพ์ข้อมูลเด็ก ที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน จาก ทร.14 นั้น เนื่องจาก สพป.ได้ประสาน ขอให้อำเภอเมืองสระแก้ว จัดพิมพ์ให้ ร.ร.ทั้งหมด ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว แล้ว โดยเมื่อจัดพิมพ์เสร็จ สพป.จะไปขอรับ จากอำเภอมากแจกจ่ายให้ ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จึงขอให้โรงเรียนชะลอ การไปประสาน ณ สำนักทะเบียน อ.เมืองสระแก้ว และมาติดต่อขอรับที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแทน ซึ่งจะแจ้ง ให้ทราบต่อไป 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรม กลุ่มเครือข่ายปางสีดา -  โรงเรียนบ้านหนองเตียน  26-February-2014 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมเครือข่ายปางสีดา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 ณ วัดเนินสะอาด 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  26-February-2014 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  26-February-2014 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่ง เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย-ครู คศ.1 ให้จัดส่งภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 563 ลงวันที่ 17 ก.พ. 57 
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ -  โรงเรียนบ้านเขาข่า  25-February-2014 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลสระขวัญ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  25-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ภายใต้ "โครงการโรงเรียนสุจริต" ระดับเขต พื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังแนบ 
ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน(โรงเรียนสุจริต 15 แห่ง) -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  25-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อคัดเลือกครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนละ 1 คน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนด ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ 
ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  25-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนที่สนใจส่งบทความหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ ขอรับทุนการศึกษา โดยให้ส่งโรงเรียนละ 1 คน จัดส่งมาที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน วันที่ 7 มีนาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ 
การคัดเลือกนักเรียนโควตา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  25-February-2014 
โรงเรียนใดสนใจจัดส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ไปที่โรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
การจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง "อรุณสวัสดิ์...ความรัก" -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  25-February-2014 
ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง "อรุณสวัสดิ์..ความรัก" ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องความรักในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรในเบื่อต้นและเฉพาะหน้า ดังเอกสารแนบ 
ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งการพิจารณาโครงการเงินหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 เข้าร่วมประชุม -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  25-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งประชุม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว-สระขวัญ เพื่อพิจารณาโครงการ ดังเอกสารแนบ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) -  ศน.ชื่นจิตร์ 081-377-9101  25-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และห้องสอบ ทางระบบออนไลน์ โดยจะสอบในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียนเอง แล้วต้องนำไปในวันสอบด้วย สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ให้นักเรียนไปถึงสนามสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ และรายงานตัวเข้าห้องสอบเวลา 08.30 น. จัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ และปากกาไปด้วย 
กลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ ขอเชิญชวน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทน ใน ก.ค.ศ. -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  24-February-2014 
ขอเชิญชวนผู้บริหารและคณะครูในสังกัดกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในก.ค.ศ. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ดังนี้ 1. เลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 2. เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 
เชิญชวนการเลือกตั้งผุ้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. -  กลุุุ่มอำนวยการ (งานประสานงาน)  24-February-2014 
ตามที่ สพป.สระแก้ว ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนที่ตั่งกลุ่มเครือข่าย สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดทุกท่าน ได้ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเรื่องการส่งไฟล์รูปเพื่อขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา -  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  24-February-2014 
ตามหนังสือคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ที่ ศธ ๕๑๐๙.๐๔๑๕๓/ว442 ที่แจ้งให้โรงเรียนส่งเอกสารการต่ออายุทั้งหมด พร้อมสแกนรูปถ่ายในแบบคำขอของผู้ยื่นขอแต่ละราย โดยบันทึกชื่อของไฟล์รูป ถ่ายเป็นเลขประจำตัวประชาชน แล้วบันทึกรูปถ่ายทั้งหมดลงใน CD-Rom แผ่นเดียวกัน 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  24-February-2014 
ให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 597 ลงวันที่ 20 ก.พ. 57 รายละเอียด ได้แนบเอกสารทางระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว และให้ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 27 ก.พ. 57 ให้จัดทำเฉพาะ ร.ร.ของตนเองเท่านั้น 
ด่วนที่สุด...เรื่องแก้ไขคำสั่ง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  24-February-2014 
ให้โรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 625 ลงวันที่ 24 ก.พ. 57 ให้ Print ข้อมูลการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ รายละเอียด หน้าคำสั่ง และบัญชีแนบท้ายได้ส่ง ทางระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว และเก็บคำสั่งของตนเองเก็บไว้ที่โรงเรียนด้วย 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม -    24-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลวังทอง ประชุมกลุ่มสวัสดิการ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย เวลา 13.00 น. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเทศมงคล -    24-February-2014 
ประกาศโรงเรียนบ้านเทศมงคล เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
ให้โรงเรียน Download แบบสอบวัดการอ่าน - ศน.ประไพ -  ศน.ประไพ  23-February-2014 
ให้โรงเรียน Download แบบสอบวัดการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของครูและนักเรียน ได้ที่ Remote Drive ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 (ระบุ กลุ่มนิเทศฯ) 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) -  กลุ่มนโยบายและแผน  21-February-2014 
สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70%) ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มตำบลวังสมบูรณ์ การจัดสถานที่งานมหกรรมวิชาการ -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  21-February-2014 
แจ้งแผนผังการจัดเต็นท์ ในงานมหกรรมวิชาการฯ ( โรงเรียนในกลุ่มตำบลวังสมบูรณ์ ) 
การรับข้อสอบ NT/LAS โรงเีรียนในตำบลบ้านแก้ง -  บ้านแก้ง  21-February-2014 
แจ้งโรงเีรียนประถมในตำบลบ้านแก้งรับข้อสอบ NT /LAS ได้ที่โรงเรียนบ้านแก้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 
การจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง "อรุณสวัสดิ์...ความรัก" -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  21-February-2014 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสถานศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธงเกี่ยวกับความรัก เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกี่ยวกับความรักที่หลากหลาย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ รายละเอียดดังแนบ 
แจ้ง โรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้อง -  ธุรการโรงเรียน  21-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้องไปรับแบบทดสอบ NTป.3 และ LAS (ป.2,5)ที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป 
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2556 -  ศสิธร  21-February-2014 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด ขอให้ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสามารถมาขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2556 ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
แจ้งรหัสโรงเรียนการสอบNT/LAS -  ศน.บุญตา  21-February-2014 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน กลุ่มงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา ขอแจ้งรหัสโรงเรียนในการสอบ NT/LAS ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบ เนื่องจากมีโรงเรียนสอบถามมาหลายโรง และโรงเรียนใดต้องการคู่มือการจัดสอบให้ Download ตามเอกสารดังแนบ 
ปประชุมกรรมการคุมสอบ การสอบ NT.LAS -  ประธานเครือข่ายสระแก้ว  20-February-2014 
ประชุมกรรมการคุมสอบ การสอบ NT ป.3 , LAS ป.2,5 
การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ -  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ภูขยัน  20-February-2014 
การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.57 เป็นต้นไป 
ประชาสัมพันธ์การรับแบบทดสอบการสอบ NT,LAS -  ประธานเครือข่ายสระแก้ว  20-February-2014 
ประชาสัมพันธ์การรับแบบทดสอบการสอบ NT ป.3 . LAS ป.2,5  
แจ้งการออกประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะที่ 14 -  ศน.วีรศักดิ์ มลิจาร 081-8647350  20-February-2014 
ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดวันออกประเมินเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 11 มฐ. และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มฐ. โดยมีคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 14 ประกอบด้วย 1. นายอำนวย แกมนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 2. น.ส.วันเพ็ญ หนองตะไกร ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 3. ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร ศน.สพป.สระแก้ว เขต 1 ตารางการออกประเมิน คณะที่ 14 ดังนี้ 
แจ้ง ร.ร.เตรียมรับการประเมินจากคณะ อนุ ก.ต.ป.น. -    20-February-2014 
ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ระหว่าง 25 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2557 นั้น ขอให้โรงเรียนเตรียมรับการประเมิน รายละเอียดดังแนบ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น -  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  20-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายวังน้ำเย็นให้มารับแบบทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และส่งกระดาษคำตอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 หลังสอบเสร็จ เพื่อที่จะได้นำส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ต่อไป 
ตารางประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 17 คณะ -    20-February-2014 
คณะอนุ ก.ต.ป.น.กำหนดออกประเมินสถานศึกษาในสังกัด ระหว่าง 25 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2557 รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้  
ขอยกเลิก การประชุมผู้บริหารตำบลสระขวัญ -  ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  20-February-2014 
ขอยกเลิก การประชุมผู้บริหารตำบลสระขวัญ ในวันที่ 21 ก.พ. 57 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับ  
ด่วนที่สุด การแข่งขันเขียนเรียงความฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา -  ศน.ประไพ  20-February-2014 
ประกาศผลเรียงความฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดการ ดังเอกสารแนบ 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญประชุม เครือข่ายวังสมบูรณ์ -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  20-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ (โรงเรียนสังกัด สพป. , สพม. , ตชด. , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกตำบล) ร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหารตำบลสระขวัญ -  ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  20-February-2014 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหารตำบลสระขวัญ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อมัลติมีเดีย -  งานประชาสัมพันธ์  20-February-2014 
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด “เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย” สื่อการสอนด้านพลังงาน  
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมฯ -  งานประชาสัมพันธ์  20-February-2014 
สถาบันบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ ๒  
แผนผังริ้วขบวนพาเหรด -  ครูซับมะนาว  20-February-2014 
แผนผังการเข้าสนามของขบวนพาเหรอแต่ละโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ *อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม* 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญร่วมร่ดน้ำศพ บิดา ครูละออ คงกระพันธุ์  -  อนุบาลวังสมบูรณ์  20-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารและคณะครู ร่วมเป็นเกียรติพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อวอน โสมา บิดา คุณครูละออ คงกระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 
โรงเรียนใดที่สั่งแบบพิมพ์(ปพ.1,2,3)มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  20-February-2014 
ราคาแบบพิมพ์(ปพ.1:ป) ได้มีการปรับราคาจากเล่มละ 125 บาท ปรับเป็นเล่มละ 160 บาท แบบพิมพ์ชนิดอื่นราคาคงเดิม รายชื่อโรงเรียนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ  
แจ้งโรงเรียนรับเงินค่าพาหนะสอบ O-NET  -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  19-February-2014 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อแนบท้าย ให้มารับค่าพาหนะสอบ O-NET ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
การสอบ NT/LAS ปีการศึกษา 2556 -  ศน.บุญตา  19-February-2014 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลขอส่งตัวอย่างกระดาษคำตอบการสอบNT/LAS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,5 และ ม.2 ให้้โรงเรียนได้ทดลองให้นักเรียนฝึกฝนรหัส ตามเอกสารดังแนบ (ของชั้นป.2 ยังไม่ได้รับนะคะ) 
แจ้งกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ การจัดมหกรรมวิชาการฯ -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  19-February-2014 
การจัดงาน "มหกรรมนิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์" ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2557 ณ ตลาดจันทร์ประเสริฐ (หน้าวัดวังสมบูรณ์) 
ร.ร.บ้านทัพหลวงขอขอบคุณโรงเรียนและหน่วยงานที่สนับสนุนฉลากการกุศล -  ประชาสัมพันธ์  19-February-2014 
ร.ร.บ้านทัพหลวงขอขอบคุณโรงเรียนและหน่วยงานที่สนับสนุนฉลากการกุศลเป็นอย่างสูงยิ่ง ทาง ร.ร.บ้านทัพหลวง ขอให้โรงเรียนนำเงินส่งได้ที่ ท่าน ผอ.วิมล ปานาภรณ์ หรือ ที่ ร.ร.บ้านทัพหลวง ตั้งแต่ วันที่ 20-28 ก.พ.2557 นี้ (ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 08-17622967,037-246065) ขอบคุณค่ะ 
ด่วนที่สุด การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียน ป.6 ตำบลโคกปี่ฆ้อง  -    19-February-2014 
ขอสำรวจความต้องการโรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้อง ที่มีความประสงค์ ร่วมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเขาปูน ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2557 ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ ดังนี้ 1. แจ้งจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ( ชื่อ - สกุล ) 2. แจ้งครูที่จะเข้าร่วมเป็นวิทยากร ( ไม่รวมผู้บริหาร ) หมายเหตุ ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น ขอวิทยากร 4 คน ร.ร.บ้านวังจั่น ขอวิทยากร 2 คน ร.ร.วัดใหม่โพธิ์ทอง ขอวิทยากร 2 คน โดยแจ้งรายชื่อ วิทยากร และ ลูกเสือ - เนตรนารี มายัง Email jitt_ra@hotmail.co.th  
ด่วนที่สุด ! แจ้งกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  19-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก สพป.จันทบุรี เขต 2 ในการแข่งกีฬากระชับมิตร (ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
แจ้งโรงเรียนในสังกัด รับเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2556 -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  19-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2556 ได้ที่คุณศสิธร (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
ขอเชิญประชุมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มร.ร.ต.คลองหินปูน -  บ้านดอนดินแดง  19-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองหินปูนและโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ เข้าประชุมในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียน ป.6 ตำบลโคกปี่ฆ้อง -    18-February-2014 
ขอสำรวจความต้องการโรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้อง ที่มีความประสงค์ ร่วมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเขาปูน ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2557 ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ ดังนี้ 1. แจ้งจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ( ชื่อ - สกุล ) 2. แจ้งครูที่จะเข้าร่วมเป็นวิทยากร ( ไม่รวมผู้บริหาร ) หมายเหตุ ร.ร.บ้านด่านราษฎรบำรุง ขอวิทยากร 4 คน ร.ร.บ้านคลองน้ำใส ขอวิทยากร 4 คน ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น ขอวิทยากร 4 คน ร.ร.วนาสงเคราะห์ ขอวิทยากร 2 คน ร.ร.บ้านวังจั่น ขอวิทยากร 2 คน ร.ร.บ้านลุงพูล ขอวิทยากร 2 คน ร.ร.บ้านบะขมิ้น ขอวิทยากร 2 คน ร.ร.วัดใหม่โพธิ์ทอง ขอวิทยากร 2 คน โดยแจ้งรายชื่อ วิทยากร และ ลูกเสือ - เนตรนารี มายัง Email jitt_ra@hotmail.co.th  
เงินปรับเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน -  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ภูขยัน  18-February-2014 
จัดสรรงบประมาณปี 2556 ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) เงินปรับเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว 
การจัดรูปขบวนพาเหรดกีฬาเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ -  ครูซับมะนาว  18-February-2014 
ลำดับการตั้งขบวนพาเหรดกีฬาเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ สำหรับโรงเรียนใดที่มีดุริยางค์นำขบวนโปรดแจ้งทางโรงเรียนบ้านซับมะนาวด้วยครับ ขอบคุณครับ 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์ -  เครือข่ายเขาฉกรรจ์  17-February-2014 
กำหนดการแข่งขันกรีฑา วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านซับมะนาว โรงเรียนใดยังไม่ได้ส่งใบสมัคร โปรดส่งใบสมัครโดยด่วน ภายในวันที่ 19 ก.พ. 57 จะไม่รับสมัครในวันแข่งขัน 
ด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  17-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดดังแนบ และส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2557 
ขอเชิญข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมทักษะทางกีฬา -  ธุรการ  17-February-2014 
 
เรื่อง...การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  17-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 561 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ให้จัดทำคำสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้ครูที่มีวิทยฐานะ รายละเอียดตาม หนังสือแจ้ง หมายเหตุ ให้โรงเรียน Print คำสั่งของโรงเรียนตนเอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป  
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 -  กลุ่มอำนวยการ  17-February-2014 
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  
โรงเรียนใดที่สั่งแบบพิมพ์(ปพ.1,2,3)มารับได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.57 ที่กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  17-February-2014 
ราคาแบบพิมพ์(ปพ.1:ป) ได้มีการปรับราคาจากเล่มละ 125 บาท ปรับเป็นเล่มละ 160 บาท แบบพิมพ์ชนิดอื่นราคาคงเดิม รายชื่อโรงเรียนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ 
เชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายวังน้ำเย็นประชุม -  ผอ.จรินทร์ 0898343238  17-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายวังน้ำเย็น เข้าร่วมประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เวลา 9.00 น. 
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร -  งานประชาสัมพันธ์  17-February-2014 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ขอเชิญ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ หลักสูตร ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน  
ขอเชิญร่วมส่งผลงานอิเล็กทรอนิกส์ -  งานประชาสัมพันธ์  17-February-2014 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗  
การสอบอ่านฯ รอบสอง -  ศน.ประไพ 0899322312  17-February-2014 
สพฐ. แจ้งตรวจสอบคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง 
พวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด พบโรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  14-February-2014 
 
ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นฯ -  ดวงใจ  14-February-2014 
ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียน 
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  14-February-2014 
 
ด่วนที่สุด การพานักเรียนไปนอกสถานที่เพื่อร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  13-February-2014 
 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  13-February-2014 
 
ขอเชิญคณะอนุ ก.ต.ป.น. 51 ท่าน ประชุมจันทร์ที่ 17 กพ.  -  ศน.JIN  13-February-2014 
ขอเชิญคณะอนุ ก.ต.ป.น. (51 ท่านรายชื่อตามคำสั่งที่แนบ) ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 11 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้ง ดำเนินการประเมินสถานศึกษาระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 และสรุปรายงานผลส่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกดารจัดศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 
การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT/LAS -  ศน.บุญตา  12-February-2014 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล ขอส่งไฟล์คำสั่ง และหนังสือเชิญประชุม ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ โรงเรียนใดต้องการแก้ไขคำสั่ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบให้ดำเนิน การแก้ไขได้เลยนะคะ  
แจ้งโรงเรียน14รร.ตรวจสอบสินทรัพย์ -  น้ำฝน  12-February-2014 
ให้โรงเรียนจำนวน14รร.ต่อไปนี้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่แนบ บ้านแก่งสีเสียด บ้านโคกมะตูม บ้านท่าช้าง บ้านคลองคันฉอ บ้านทุ่งพลวง บ้านลุงพลู บ้านวังรี บ้านหนองปักหลัก วัดเกศแก้ว บ้านวังแดง บ้านคลองยายอินทร์ บ้านซับน้อย บ้านห้วย และบ้านทุ่งหินโคน  
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลท่าเกษม -  ธุรการโรงเรียน  12-February-2014 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลท่าเกษม ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 
สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา -  กลุ่มบริหารงานบุคคล  11-February-2014 
 
กำหนดการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง -  ณภัทร  11-February-2014 
กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ ของ ม.บูรพา 
การแข่งขันกีฬ่า-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายเขาฉกรรจ์ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)  -  เครือข่ายเขาฉกรรจ์  11-February-2014 
กีฬาเปตอง และ ปิงปอง แข่งขันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานตัว 08.00 น. แข่งขัน 08.30 น ฟุตซอล แข่งขันวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แข่งขันวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 กรีฑา แข่งขันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและจำนวนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์(ปพ.1/ปพ.2/ปพ.3) -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  11-February-2014 
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์โดยขอให้ สพป.บริการจัดซื้อให้ ดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและจำนวนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ว่ามีรายชื่อหรือจำนวนตกหล่นหรือไม่ หากตกหล่นหรือรายการและจำนวนไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ กรุณาติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 037-515262 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เอกสารดังแนบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเขาฉกรรจ์ (เพิ่มเติม ) -  อนุบาลเขาฉกรรจ์  11-February-2014 
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเขาฉกรรจ์ เอกสาร (เพิ่ม) 
ประกาศสำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเขาฉกรรจ์ -  อนุบาลเขาฉกรรจ์  11-February-2014 
ประกาศสำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเขาฉกรรจ์ ในวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว เอกสารดังแนบ 
***แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โรงเรียน*** -  น้องเอม  11-February-2014 
***รร.บ้านป่าระกำ ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เป็น 0-3724-7828 ***  
ด่วนที่สุด (เพิ่มเติม) การประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือข่าย -  เครือข่ายวังสมบูรณ์  11-February-2014 
ขอเชิญผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูพลศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ ประชุมเพื่อหารือการจัดนิทรรศการทางวิชาการฯ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเร -  งานประชาสัมพันธ์  11-February-2014 
ด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร” ในวันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
รับสมัครศึกษาต่อปี ๒๕๕๗ -  งานประชาสัมพันธ์  11-February-2014 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะเปิดรับสมัครเรียนต่อ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หลักสูตร  
ประกาศกลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ -  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  11-February-2014 
ประกาศกลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ เรื่องตั้งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ขอเชิญชมการออกอากาศเรื่องการรับนักเรียน -  งานประชาสัมพันธ์  11-February-2014 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
หลักสูตรช่วยเหลือเด็กจมน้ำ -  งานประชาสัมพันธ์  11-February-2014 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอด เน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ  
การแข่งขันกีฬ่า-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายเขาฉกรรจ์ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) -  เครือข่ายเขาฉกรรจ์  10-February-2014 
กีฬาเปตอง และ ปิงปอง แข่งขันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานตัว 08.00 น. แข่งขัน 08.30 น ฟุตซอล แข่งขันวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แข่งขันวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 กรีฑา แข่งขันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคม -  งานประชาสัมพันธ์  10-February-2014 
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคม ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการฝึกฯ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ -  งานประชาสัมพันธ์  10-February-2014 
ด้วยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนบุคลกรในสังกัด อบรมและร่วมกิจกรรมฝ่ายการฝึกฯ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน โดยการเข้าค่ายพักแรม งานประชาสัมพันธ์  
รับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าคุณธรรม -  งานประชาสัมพันธ์  10-February-2014 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเด็กที่มีความยากจน กำพร้า หรือครอบครัว ที่มีสถานะยากลำบาก ที่จบชันประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมสมัครเข้าเป็นตัวแทน เข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) -  กลุ่มนโยบายและแผน  10-February-2014 
สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  -  กลุ่มนโยบายและแผน  10-February-2014 
สพฐ.จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ให้โรงเรียนในสังกัด ตามรายละเอียดดังแนบ 
การแข่งขันกีฬ่า-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายเขาฉกรรจ์ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) -  เครือข่ายเขาฉกรรจ์  10-February-2014 
กำหนดการแข่งขัน วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับมะนาว กีฬาเปตอง และ ปิงปอง แข่งขันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ฟุตซอล แข่งขันวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แข่งขันวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 กรีฑา แข่งขันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อครูเข้าประชุมเรื่องนมโรงเรียน -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  9-February-2014 
ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนส่งรายชื่อ ครูที่รับผิดชอบงาน เรื่อง นมโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว รายชื่อโรงเรียน 95 แห่งนี้ยังไม่ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุม ตามไฟล์ที่แนบนะคะ ขอความร่วมมือ โปรดส่งรายชื่อมาที่ supapphi@hotmail.com ภายในวันที่ 10 ก.พ.57 เนื่องจากต้องจัดส่ง สสจ.สระแก้ว ต่อไป หากโรงเรียนส่งรายชื่อไม่ทัน โปรดแจ้งให้แจ้งครูที่รับผิดชอบเรื่องนมโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เลยนะคะ ผู้ประสาน อ.สุภาพร 082-2104415  
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  8-February-2014 
 
ขอเชิญประชุม -  เลขาคลองหาด  7-February-2014 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ประชุมในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
แจ้งกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-Net ประชุม -  หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  7-February-2014 
แจ้งให้ผู้ที่เป็นกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประชุม 
โรงเรียน 15 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  7-February-2014 
 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส -  กลุ่มบริหารงบประมาณ 037 241490 ต่อ 22  7-February-2014 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส จำนวน 50 ตัว 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  -  กลุ่มบริหารงบประมาณ 037 241490 ต่อ 22  7-February-2014 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แผนผังสนามสอบ O - net โรงเรียนบ้านซับมะนาว -  ครูซับมะนาว  7-February-2014 
แผนผังสนามสอบ O - net โรงเรียนบ้านซับมะนาว สำหรับนักเรียนที่จะมาสอบที่สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาวทางโรงเรียนได้ประสานกับแม่ค้าอาหารให้ขายตามปกติทั้งสองวัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์  
ประชาสัมพันธ์ชมรมครูปฐมวัยสระแก้วเขต ๑ -  ประธานชมรม  7-February-2014 
แจ้งเพื่อทราบ เสื้อชมรมครูปฐมวัย(สีเขียว)ตอนนี้มาถึงแล้ว คุณครูท่านใดที่สนใจและต้องการเสื้อติดต่อได้ที่คุณครูประนอม ถาวรสิน โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 หรือโทรศัพท์ติอต่อที่หมายเลข 089-2441179 
ประชาสัมพันธ์ -  ศน.ประไพ  7-February-2014 
แจ้งกำหนดการออกประเมิน โครงการอ่านเถิดเด็กไทย 
แจ้งผู้บริหารเครือข่ายเขาฉกรรจ์ -  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  7-February-2014 
ขอเชิญร่วมเดินทางส่ง ผอ.จุฑามาศ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ เวลา 14.00น. วันที่ 10 ก.พ.57 กำหนดการ 10.00น. บายศรีสู่ขวัญ 11.30น.รับประทานอาหาร 14.00น. ออกเดินทางไปโรงเรียนวังหลังฯ 
แผนผังสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  -  ธุรการ  7-February-2014 
 
ร่วมชิงเจ้าสระ...มหาเจริญ ครั้งที่ 2 -  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  7-February-2014 
ขอเชิญคณะครูและผู้ที่สนใจร่วมส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ชิงเจ้าสระมหาเจริญ ครั้งที่ 2 แข่งขัน 29 มีนาคม 2557 
การยื่นขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2557 -  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  6-February-2014 
- รางวัลคุรุสดุดี 2557 - รางวัลเสมาคุณธรรม 2557 (เพิ่มเติม) - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2557 - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2557 สอบถามเพิ่มเติม โทร 037-425-313 
การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2557 -  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  6-February-2014 
ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพจำนวนมาก ที่ใบประกอบวิชาชีพจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2557 
โครงการสัมมนาด้านบริการวิชาการฯ -  งานประชาสัมพันธ์  6-February-2014 
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการสัมมนาด้านบริการวิชาการ แก่ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แจ้งแก้ไขแผนผังห้องสอบ O-Net ป.6 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำพระปรง -  บ้านแก้ง  6-February-2014 
แจ้งแผนผังห้องสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนบ้านแก้ง  
การจัดทำข้อมูลเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558 -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6-February-2014 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 158 ลว.15 ม.ค.57 สพป.แจ้งให้ โรงเรียนสำรวจข้อมูลเด็กที่เกิด พ.ศ.2551 จากทะเบียนราษฎร์ (ทร.14) เพิ่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 ส่ง สพป.ภายใน 30 มิ.ย.2557 นั้น ในการนี้ สพป.ได้ประสานสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสระแก้ว แล้ว โดย สพป.สนับสนุนวัสดุ ได้แก่กระดาษและหมึกพิมพ์ให้อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์ข้อมูลให้ทุกโรงเรียน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จึงขอให้ ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วชะลอการประสาน อ.เมืองสระแก้ว ในการจัดพิมพ์ข้อมูล ทร.14 ไว้ก่อน และให้มาติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. สระแก้ว เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะแจ้งกำหนดให้ ร.ร.มาติดต่อขอรับ ในโอกาสต่อไป  
แจ้งแผนผังสนามสอบ o-net ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 -  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  6-February-2014 
แจ้งแผนผังสนามสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  
ประชาสัมพันธ์ -  ศน.สากล 089-8345198  6-February-2014 
แจ้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด ด้วย รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่าย จะออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.2,ป.3 ในระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้ให้โรงเรียนในเครือข่าย รอรับการนิเทศติดตามในครั้งนี้ตามวันดังกล่าว 
แผนผังสนามสอบ O-Net ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน -  โรงเรียนบ้านหนองเตียน  6-February-2014 
โรงเรียนบ้านหนองเตียน มีอาหารจำหน่ายให้แก่นักเรียนในราคาย่อมเยาว์ รายการอาหารมีดังนี้ ก๋วยเตี๋ยว ราคา 20 บาท ข้าวมันไก่ ราคา 20 บาท น้ำดื่มขวดละ 5 บาท 
ประชาสัมพันธ์ชมรมครูปฐมวัยสระแก้วเขต ๑ -  ประธานชมรม  6-February-2014 
แจ้งให้ทราบ เรื่องกำหนดการเดินทางสำหรับสมาชิกครูปฐมวัยที่ไปทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ในแต่ละอำเภอดังนี้ 1. อ.คลองหาด และ อ.วังสมบูรณ์ให้ไปขึ้นรถที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เวลา 04.00 น. 2.อ.วังน้ำเย็นให้ไปขึ้นรถที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เวลา 04.00 น. 3. อ.เขาฉกรรจ์ให้ไปขึ้นรถที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เวลา 04.00 น. 4. อ.เมืองให้ไปขึ้นรถที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เวลา 04.30 น. การแต่งกาย ใส่เสื้อชมรมปฐมวัยสีอะไรก็ได้ และใส่กระโปรงหรือกางเกงขายาวสุภาพ 
ด่วนที่สุด ขอเชิญครูที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนมโรงเรียน ทุกโรงเรียนประชุม -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6-February-2014 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สสจ.สระแก้ว ขอเชิญครูที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนมโรงเรียน ทุกโรงเรียนประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยส่งรายชื่อครูที่จะเข้าร่วมประชุมมาที่ supapphi@hotmail.com สพป.สระแก้ว เขต 1 จะทำหนังสือราชการตามไปนะคะ  
ประชาสัมพันธ์สนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 -  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  6-February-2014 
แผนผังสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่) -  ศน.ชื่นจิคร์ 081-377-9101  5-February-2014 
สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลสามารถเข้าแข่งขันในรอบสอง ระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณา และรับรองให้นักเรียนเข้าแข่งขันในรอบสองได้ ตามความพร้อมและความสมัครใจ โดยคลิกข้อมูล พิจารณานักเรียนแข่งขันสอบรอบสอง ในระบบออนไลน์ และทำหนังสือยืนยันมาที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2557 นี้ เพื่อส่งรายชื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการต่อไป 
แผนผังสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน -  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  5-February-2014 
แผนผังสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แจ้งแผนผังห้องสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียนบ้านมหาเจริญ -  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  5-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังน้ำเย็น สนามสอบโรงเรียนบ้านมหาเจริญโรงเรียนบ้านมหาเจริญได้จัดทำ แผนผังห้องสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองฯรักพงษ์ วงษ์ธานี 0884876978 
แจ้งโรงเรียนที่นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มาสอบ O-NET ณ.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ -  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  5-February-2014 
ทางโรงเรียนมีบริการจัดทำข้าวกล่องและก๋วยเตี๋ยว ในราคาเริ่มต้น 25 บาท สนใจติดต่อได้ที่ คุณกนกลักษณ์ นงนุช 092-564-844-1 
แจ้งแผนผังห้องสอบ O-NET ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ -  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  5-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์ แผนผังห้องสอบ O-NET ชั้น ป.6 ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น 
แผนผังห้องสอบ O-NET ชั้น ป.6 ศูนย์สอบร.ร.อนุบาลวังสมบูรณ์ -  อนุบาลวังสมบูรณ์  5-February-2014 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ แผนผังห้องสอบ O-NET ชั้นป.6 ศูนย์สอบ ร.ร.อนุบาลวังสมบูรณ์  
ประกาศผลสอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป -  งานบุคลากร โรงเรียนบ้านโคกน้อย  5-February-2014 
โรงเรียนบ้านโคกน้อยประกาศผลสอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ขอเชิญร่วมสมัครค่ายยุวชนประชาธิปไตยฯ -  งานประชาสัมพันธ์  5-February-2014 
จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๗  
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ อำเภอเมืองสระแก้ว -  ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอเมือง   5-February-2014 
รายชื่อครูปฐมวัยอำเภอเมืองที่ไปทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลราชสีมา 
การรับเกียรติบัตร ประกวดภาพวาดวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ปี 2556 -  ศน.ชื่นจิตร์ 081-377-9101  4-February-2014 
ด้วย สพฐ. ได้ประกาศผลการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ " โลกใน 30 ปี จากผลกระทบ ภาวะโลกร้อน" มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 200 รางวัล โดย สพป.สระแก้ว เขต 1 มีโรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 4 รางวัล รางวัลผลงานผ่านการคัดเลือก 2 รางวัล ดังนั้น ให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัล(ตามรายละเอียดแนบ) นำนักเรียนเจ้าของผลงาน พร้อมครูผู้ฝึกสอน เข้ารับเกียรติบัตร ในวันประชุมผู้บริหาสถานศึกษาสัญจร ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และให้ รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
ระยะทางและค่าจ้างเหมารถนำนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 -  ศน.นิธิวดี  4-February-2014 
การเบิกค่าจ้างเหมารถนำนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ให้โรงเรียนจัดทำเอกสารจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุ (ในRemote Drive) และจัดส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินได้ที่ คุณอรวรรณ ลิ้มธงชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.สระแก้ว เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 
เสนอ/แก้ไขผลงาน