แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล 20-December-2013
  
    เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคลได้แนบไฟล์แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯลงในโปรแกรมคู่มือการปฏิบัติหน้าเว็บไซต์

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความกรุณาโรงเรียนใดที่มีข้าราชการครูย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สพท.อื่น ให้ดาวโหลดไฟล์แบบประเมิน

ดังกล่าว  คลิกที่นี่