แจ้งทุกโรงเรียนตรวจสอบผลการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปี 56 ผ่านเว็บไซต์
ศูนย์ ITEC สพป.สระแก้ว เขต 1 26-November-2013
  
    แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
และยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  พร้อมอัพโหลดรูปภาพผ่านเว็บไซต์  ให้ดำเนินการรายงานข้อมูล
ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/building/
หมายเหตุ ระบบจะปิดวันที่ 30 พ.ย. 56 จึงขอให้โรงเรียนรีบเร่งดำเนินการ
***ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลมีดังนี้***
1. โรงเรียนใช้โปรแกรม firefox ในการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. โรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และรอประมาณ 1 วัน user ที่สมัครเข้าใช้งานถึงจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลสิ่งก่อสร้างได้
3. โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูล พร้อมอัพโหลดรูปภาพสิ่งก่อสร้าง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 kb 
โดยไฟล์รูปภาพต้องเป็นนามสกุล jpg
4. โรงเรียนดำเนินการกดปุ่มยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการรายงานข้อมูล
สอบถามข้อสงสัยได้ที่ กาญจนา 0848773669 

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จัดทำข้อมูลแล้วและยังไม่ได้ทำข้อมูล

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง