สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. (ด่วน)
งานประชาสัมพันธ์ 3-October-2013
  
    ด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 

ด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่
2-8 ตุลาคม 2556 (ในวันแลเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูรายละเอียดได้ที่ http://ccs2.go.th/