สมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
ศน.มาลี 22-August-2013
  
    สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 8 กันยายน 2556 โดยสมัครผ่านทาง URL:http://central63.sillapa.net/sp-skw1