เกณฑ์การประกวดผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน
ศน.นิธิวดี 19-June-2013
 
  แจ้งโรงเรียนที่สนใจส่งผลงาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน ในวันอาเซียน (ASEAN Day)
ศึกษาเกณฑ์และจัดส่งผลงานครู ผู้บริหาร ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
สำหรับนักเรียนจัดแข่งขันในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 
ดาวน์โหลดเกณฑ์ได้ใน Remote Drive กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

/UserFiles/files/ASEAN56.rar