แจ้งการกรอกข้อมูล 29 ประการ ,สมัครโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.
ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350 2-May-2013
  
    ให้โรงเรียนต่อไปนี้เข้าไปสมัครโรงเรียนวิถีพุทธ และกรอกข้อมูล 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ
โดยเข้าไปที่ www.vitheebhuddha.com ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2556
  ไม่เข้าใจ สงสัย ติดต่อ ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350 ด่วนครับ 
รายชื่อโรงเรียนตามเอกสารที่แนบ 

/UserFiles/files/school%20not%20vithiput56.xls