แจ้งเข้าระบบประเมินตนเองรอบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ
ศน.วีรศักดิ์ 17-April-2013
  
    แจ้งข่าว ถึงทุก รร.วิถีพุทธ

1 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 เข้าระบบประเมินตนเองรอบที่ ๒ โรงเรียนอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ 

ขอให้โรงเรียนได้เข้าไปกรอกข้อมูล 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ด่วนครับ หมดเขต 30 เม.ย.56

เขตจะได้สรุปส่ง สพฐ.แล้วครับ