ขั้นตอนวิธีการสมัครเมล์ obecmail
ศูนย์ ICT 22-March-2013
  
    แจ้ง ร.ร. ที่ต้องการสมัครเมล์ obecmail  ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้
และเมื่อสมัครใช้งานได้แล้ว ถ้าไม่เข้าไปใช้งานภายใน 1 เดือนเมล์จะถูกยกเลิกการใช้งาน
 

1.คลิกเพื่อดูรายละเอียดสมัครเมล์ obecmail

2.คลิกเพื่อส่งคำร้องขอสมัครเมล์ obecmail

3.คลิกเพื่อดู User และ Password การเข้าใช้งาน obecmail