แจ้งรับแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2555 ( ครั้งที่ 2 )
วรันธร 6-March-2013
  
    แจ้ง โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2555 ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงิน

อำเภอเมือง
1. ร.ร.สามัคคีประชาสรรค์
2. ร.ร.บ้านแสงจันทร์
3. ร.ร.บ้านเนินดินแดง
4. ร.ร.บ้านหนองไทร
5. ร.ร.บ้านคลองหมี

อำเภอเขาฉกรรจ์
1. ร.ร.บ้านท่าเต้น
2. ร.ร.บ้านเนินสายฝน
3. ร.ร.บ้านเขาน้อยสามัคคี
4. ร.ร.บ้านเขาดิน

อำเภอวังสมบูรณ์
1. ร.ร. บ้านซับสิงโต
2. ร.ร.บ้านคลองเจริญสุข