ด่วน! แจ้ง ร.ร.ในสังกัดตอบแบบสอบถาม Tablet ป.1
ศูนย์ ICT 4-February-2013
  
    แจ้ง ร.ร. ในสังกัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานข้อมูล tablet ป.1 เข้าไปตอบแบบสอบถาม 
ที่เว็บ http://210.1.20.62/~tablet/survey.php  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.พ. 56

หมายเหตุ  user การเข้ากรอกข้อมูลให้พิมพ์ (10ตามด้วยรหัสSMIS8หลักของโรงเรียน) 
ยกตัวอย่าง เช่น   1027010096  หากสงสัยสอบถามได้ที่ กาญจนา 0848773669