สพป.พะเยา2 ขอเชิญชมผลงานของครูที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ดี
งานประชาสัมพันธ์ 26-December-2012
  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของครูที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ดี เพื่อประกาศและยกย่องเชิดชูเกียรติครู  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของครูที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ดี
เพื่อประกาศและยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยสามารถติดตามผลงานได้ที่ http://www.phayao2.go.th/krudee