เครือข่ายห้องสมุดบูรณาการ ขอเชิญชมรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง
งานประชาสัมพัธ์ 30-November-2012
  
    ด้วยเครือข่ายห้องสมุดบูรณาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง  

ด้วยเครือข่ายห้องสมุดบูรณาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง จึงขอแจ้งให้ผู้สนใจติดตามรับชม

ได้ที่ http://www.thailib.net/private_foder/Search.docx และสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมการอบรมหลักศุรการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยชั้นสูง

และการ ใช้ 3G ได้ที่ www.thailib.net ได้ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป