สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่ 2
งานประชาสัมพันธ์ 26-July-2012
  
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 คณะผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
จำนวน 42 คน ซึ่งมาศึกษาดูงาน ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 ในด้านการจัดการศึกษาต่างๆ และการบริหารงานขององค์คณะบุคคล  
รุ่งตะวัน อุลหัสสา ถ่ายภาพ/รายงาน อรนุช นิสังกาศ กำกับ พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม สุรพล น้อยแสง อำนวยการผลิต