ประชุมผู้ปกครอง .:ข้อมูลสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง
บ้านพรหมนิมิต
	

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
ได้ประชุมผู้ปกครอง ในการประชุมได้แจ้งนโยบายต่างๆ
และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถามในเรื่องที่สงสัย
ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 45 ทุน
ทุนละ 500 บาท และมอบหมวกกันน็อค จำนวน 35 ใบ
และสุดท้าย ได้ให้ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
เชิญรับชมภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองได้แล้วครับ.....

 

 

ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต คลิกที่นี่

 Journalist : บ้านพรหมนิมิต