งานนิทรรศการอาเซียนศึกษา .:ข้อมูลสถานศึกษา งานนิทรรศการอาเซียนศึกษา
อนุบาลเขาฉกรรจ์

เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2555

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร่วมจัดงานนิทรรศการอาเซียนศึกษา 

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านผอ.อำนวย  แกมนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  เยี่ยมชมซุ้มอาเซียน...Journalist : นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เชื้อวงษ์