<b><font color="red">เก็บตกการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ณ สพป.สระแก้ว เขต 1</font></b> .:ข้อมูลสถานศึกษา <b><font color="red">เก็บตกการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ณ สพป.สระแก้ว เขต 1</font></b>
บ้านหนองหว้า

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

 Journalist : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน