อบรมทางไกลครูคณิตศาสตร์ สสวท. .:ข้อมูลสถานศึกษา อบรมทางไกลครูคณิตศาสตร์ สสวท.
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179

 วันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นจุดอบรมทางไกลครูคณิตศาสตร์ สสวท. ในเขตอำเภอวังน้ำเย็น

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 

 


Journalist : ประชาสัมพันธ์