กำจัดเห่า .:ข้อมูลสถานศึกษา กำจัดเห่า
บ้านหนองกะทะ

ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองกะทะได้มีการกำจัดเห่า
ร่วมกับ อสม.บ้านหนองกทะ

ไปกำจัดด้วยกันJournalist : ประชาสัมพันธ์