เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามฯ


 •  ตารางสรุปผล8องค์ประกอบ+เครื่องมือ คณะอนุ กตปน. - sujin.jhj
 •  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใ​นสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - sujin.jhj
 •  เล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใ​นสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - sujin.jhj
 •  ตารางการประเมินคุณภาพภายใ​นสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2727อบรมแนะแนว - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2766ส่งเสริมศีลธรรม - namfon.pr
 •  เบอโทร - nungning
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2710ทักษะอาชีพ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2692เดินทางครูวิทย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2565รร.แกนนำBBL - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2673ประชุมe-MES - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2654ทักษะนิเทศ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2643คัดเลือกครูดีเด่น - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2663ครูวิทย์คณิต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2562นักวิทย์น้อย - namfon.pr
 •  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 - sutimak
 •  รายชื่อครูอังกฤษอบรมระยะที่ 2 - nithi.pa
 •  รายชื่อครูอังกฤษอบรมระยะที่ 2 - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2539ปฐมวัย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2493BBL - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2488ประชุมDLIT - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2509ประเมิน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2522สัมมนาศน. - namfon.pr
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านคล่อง ป.4 (เพิ่มเติม) - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านคล่อง ป.4 (เพิ่มเติม) - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนได้ ป.4 (เพิ่มเติม) - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนคล่อง ป.4 (เพิ่มเติม) - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านออก ป.3 - praphai
 •  อ่านออก ป.3 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านออก ป.2 - praphai
 •  อ่านออก ป.2 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านออก ป.1 - praphai
 •  อ่านออก ป.1 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านคล่อง ป.6 - praphai
 •  อ่านคล่อง ป.6 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านคล่อง ป.5 - praphai
 •  อ่านคล่อง ป.5 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลอ่านคล่อง ป.4 - praphai
 •  อ่านคล่อง ป.4 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนได้ ป.3 - praphai
 •  เขียนได้ ป.3 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนได้ ป.2 - praphai
 •  เขียนได้ ป.2 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนได้ ป.1 - praphai
 •  เขียนได้ ป.1 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนคล่อง ป.6 - praphai
 •  เขียนคล่อง ป.6 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนคล่อง ป.5 - praphai
 •  เขียนคล่อง ป.5 - praphai
 •  เครื่องมือวัดและประเมินผลเขียนคล่อง ป.4 - praphai
 •  เขียนคล่อง ป.4 (ภาคเรียนที่1) - praphai
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2278ประชุม กศ.ภาคบังคับ - namfon.pr
 •  แบบทดสอบ PISA - ศน.บุญตา
 •  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Schoolmis  - kanjana.k
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2256นักวิทย์น้อย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2261Best - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2157ประชุม กศ.พิเศษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2059รร.ในฝัน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1985อังกฤษครั้งที่12 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1890ยกระดับ รร.ดี - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1938นิเทศ รร.ดี - namfon.pr
 •  ใบสมัคร - weerasak.ma
 •  คู่มือโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ปี58 - weerasak.ma
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1827อ่านเขียน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1790อังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1766ต้นแบบอาเซียน - namfon.pr
 •  ให้น้องหญิง - nungning
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1704อบรมป้องกันการทุจริต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1658อาเซียนบวกสาม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1570ศูนย์แนะแนว - namfon.pr
 •  รายชื่อครูเข้ารับการอบรมโปรแกรม GSP - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1553รร.การศึกษาภาคบังคับ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1544ประชุมเรียนร่วม - namfon.pr
 •  ตารางประกอบการประเมินจุดเน้น สพฐ. 2558 - sompis.su
 •  แบบติดตามประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. 2558 - sompis.su
 •  ข้อมูล10มิย57 ส่งให้น้องหญิง - kanjana.k
 •  เครื่องมือประเมินการอ่านครั้งที่ 1 - praphai
 •  แบบรายงานการจัดกิจกรรมอาเซียน 58 - nithi.pa
 •  แบบรายงานการจัดกิจกรรมอาเซียน - nithi.pa
 •  เกณฑ์ประกวดอาเซียนปี 2558 - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1441คู่มือนิเทศ - namfon.pr
 •  การตวจสอบการประเมินภายนอกรอบสี่ - sriwor
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1363รร.เล็ก - namfon.pr
 •  บัญชีลงเวลา ชรมครูโรงเรียนในฝัน - nithi.pa
 •  อนุมัุติเงินงวด/ว1286/สื่อ60พรรษา - namfon.pr
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1247แนะแนว - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1245ป.1อ่านออก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1212/รร.สุจริต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1157อบรมวิทยากรทางไกล - namfon.pr
 •  คะแนนO-NET ขนาดโรงเรียน - WANNA.GR
 •  แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา - praphai
 •  รายงานNT ระดับประะเทศ 2556 - ศน.บุญตา
 •  รหัสโรงเรียนสำหรับเปิดดูผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2557 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1067พี่เลี้ยงเด็กพิการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1065 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว999ครูวิทย์คณิต - namfon.pr
 •  คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2558 (ARS) - sompis.su
 •  อนุมัติเงินงวด/ว935ประชุมPISA - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว934ผอ.นิเทศ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว903นโยบายจุดเน้น - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว893บ้านนักวิทย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว862ประชุมอาเซียน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว828อังกฤษครั้ง8 - namfon.pr
 •  วิเคราะห์ผลการใช้ข้อสอบกลาง - ศน.บุญตา
 •  แบบรายงานการพัฒนาฯ(SAR) - praphai
 •  คะแนนO-NETปี 2557 ระดับเครือข่ายรวม - WANNA.GR
 •  คะแนนO-NETปี 2557เครือข่ายเมือง - WANNA.GR
 •  คะแนนO-NET ปี 2557 ระดับเขตพื้นที่ - WANNA.GR
 •  อนุมัติเงินงวด/ว747สื่อ60พรรษา - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว756จัดค่ายวิทย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว741่จัดการเรียนร่วม - namfon.pr
 •  ผลสอบO NET ปีการศึกษา 2557 - WANNA.GR
 •  ผลสอบการใช้ข้อสอบกลางป.4,ม1ฉ1,2 และม.2 ฉ1,2 - ศน.บุญตา
 •  ผลสอบข้อสอบกลางชั้นป.2 และป.5 - WANNA.GR
 •  อนุมัติเงินงวด/ว657เศรษฐศาสตร์ - namfon.pr
 •  บัญชี 2 - pannee7091
 •  อนุมัติเงินงวด/ว648อังกฤษครั้ง7 - namfon.pr
 •  แผนการจัดกิจกรรมอาเซียนและท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว-ค่ายภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  แบบรายงานผู้ตรวจ JIN - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว587รร.ในฝัน - namfon.pr
 •  รายการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร  - nungning
 •  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร - nungning
 •  กระดาษคำตอบการใช้ข้อสอบกลาง (ปรับปรุงล่าสุด) - ศน.บุญตา
 •  เกณฑ์ด้านเหตุผล - ศน.บุญตา
 •  เฉลยความสามารถด้านการอ่าน - WANNA.GR
 •  เกณฑ์การให้คะแนนการคิดคำนวณ - ศน.บุญตา
 •  เฉลยความสามารถด้านการอ่าน - WANNA.GR
 •  แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 (ผตร1.1) - utchanee.poo
 •  แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 (ผตร1 สพฐ.) - utchanee.poo
 •  รหัสการรายงานสำหรับผู้ปกครอง - PRANEE.KO
 •  รหัสการรายงานสำหรับผู้ปกครอง - PRANEE.KO
 •  รหัสการรายงานจุดเน้น4 - PRANEE.KO
 •  รหัสการรายงานจุดเน้น3 - PRANEE.KO
 •  รหัสการรายงานจุดเน้น2 - PRANEE.KO
 •  รหัสกการรายงานจุดเน้น1 - PRANEE.KO
 •  คำสั่งแต่งคณะกรรมการคุมสอบการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว449ประชุมการอ่าน - namfon.pr
 •  ตารางสอบการใช้ข้อสอบกลาง (ฉบับปรับปรุง) - ศน.บุญตา
 •  กระดาษคำตอบการใช้ข้อสอบกลาง ปี 57 - ศน.บุญตา
 •  คู่มือ Q-Class - nithi.pa
 •  การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง - ศน.บุญตา
 •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบการสอบ NT ปีการศึกษา 2557 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว401ร่วมอบรมสาธิตวรรณคดีไทย - namfon.pr
 •  แบบรายงานการตรวจราชการ - utchanee.poo
 •  อนุมัติเงินงวด/ว379ป้องกันทุจริต - namfon.pr
 •  คู่มือการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง  - ศน.บุญตา
 •  คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2557 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว350ประเมิน นร. ป3 - namfon.pr
 •  แบบรายงานประชุมสัญจร  - nungning
 •  บัญชีรายชื่อประชุมสัญจร - nungning
 •  แบบนิเทศ 58 - nithi.pa
 •  แผนปฏิบัติการนิเทศ 58 - nithi.pa
 •  คำสั่งO-NET แก้ไข - WANNA.GR
 •  เกียรติบัตรอังกฤษ-Kai - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - nithi.pa
 •  จำนวนครูคุมนักเรียนสอบO-NETปีการศึกษา2557 - WANNA.GR
 •  อนุมัติเงินงวด/ว173ประชุมอ่านออก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว168ประชุมทางไกล - namfon.pr
 •  รายชื่อโรงเรียน - weerasak.ma
 •  รายชื่อคณะกรรมการเขต ให้พี่ไก่ - utchanee.poo
 •  แบบสอบวัดการอ่าน - praphai
 •  แบบสอบวัดการออ่าน - praphai
 •  อนุมัติเงินงวด/ว129ภาษาอังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว121แข่งขันทางวิชาการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว81เศรษฐกิจพอเพียง - namfon.pr
 •  คำสั่งO-NETปีการศึกษา2557 - WANNA.GR
 •  อนุมัติเงินงวด/ว52วัดประเมินผล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว40ปฐมวัย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3575ขับเคลื่อนจุดเน้น - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว4อบรมเศรษฐศาสครื - namfon.pr
 •  รหัสโรงเรียนสำหรับการกรอกข้อมูลนักเรียนสอบ NT - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3561เด็กพิการ - namfon.pr
 •  ร่างคำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2557 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3460อบรมครูวิทย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3445/ประชุมการอ่าน - namfon.pr
 •  เล่ม ธตรฐ - praphai
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3416/อังกฤษ4รร. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3401/งบลงทุน รร.ในฝัน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3365/ครูวิทย์คณิต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3348/รร.ขนาดเล็ก - namfon.pr
 •  ท้ายคำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศฯ - nithi.pa
 •  คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มนิเทศฯ - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3345/ประชุมยกระดับ - namfon.pr
 •  เฉลยแบบทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - WANNA.GR
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3299สำนักวิชาการ - namfon.pr
 •  ข้อสอบคณิต ม3 แก้ไข - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3261ประชาคมอาเซียน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3237/ภาษาอังกฤษครั้ง2 - namfon.pr
 •  ครูมืออาชีพ 57 (ประเมินครู) - nithi.pa
 •  ครูมืออาชีพ 57 (ประเมินผู้บริหาร) - nithi.pa
 •  ครูมืออาชีพ 57(หลักเกณฑ์ใบสมัคร) - nithi.pa
 •  มาตรฐาน สพท. 2557 - sompis.su
 •  กระดาษคำตอบ Pre O NET เขตพื้นที่ - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3185พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3178สาระสังคม - namfon.pr
 •  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 2557 - nithi.pa
 •  โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2557 - nithi.pa
 •  Q-CLASS ด้านการสร้างบรรยากาศ นู๋ KAI - sujin.jhj
 •  แบบประเมินคุณลักษณะครู Q-Class นู๋ KAI - sujin.jhj
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.2 - PRANEE.KO
 •  แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ ปีการศึกษา 2557 - WANNA.GR
 •  เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ - PRANEE.KO
 •  เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะครู Q- Class - nithi.pa
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.3 หน่วยที่1-9 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.3 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้นม.2 หน่วยที่1-8 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1 หน่วยที่1-8 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1 - PRANEE.KO
 •  วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ NT - ศน.บุญตา
 •  ผลการประเมิน NT ระดับสพฐ. - ศน.บุญตา
 •  มาตรฐานตัวชี้วัด O-NET - ศน.บุญตา
 •  สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 - WANNA.GR
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3114/ภาษาไทย - namfon.pr
 •  แบบประเมิน Q - Class ข้อ 5 การใช้ ICT - dumrong.moo
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.3 หน่วยที่1-8 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.3 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.2 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.1 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.6 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.5 - PRANEE.KO
 •  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.4 - PRANEE.KO
 •  แบบประเมินครู Q-Class ข้อ 2 และ ข้อ 6 - ศน.บุญตา
 •  แบบรายงานการนิเทศติดตามการยก(เพิ่ม)ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - WANNA.GR
 •  แบบนิเทศฯค่านิยม 12 ประการ - sutimak
 •  แบบฟอร์มอ้างอิง KRS ตัวชี้วัดที่ 1.1 ให้พี่ศรีไพร - sireaw
 •  แบบประเมินครู Q Class - nithi.pa
 •  แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.2 คุณภาพ สมศ. ปี 2557 ให้พี่ศรีไพร - sireaw
 •  แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.2 คุณภาพ สมศ. ปี 2557 ให้พี่ศรีไพร - sireaw
 •  แนวดำเนินการค่านิยมหลัก 12 ประการ - sutimak
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3023อังกฤษ - namfon.pr
 •  โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ - WANNA.GR
 •  วิเคราะห์ตัวชี้วัด และแผน NT - nithi.pa
 •  รายละเอียด Q-Class - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2970/ประวัติศาสตร์ - namfon.pr
 •  เริ่มปี งปม.2558 ว2959 พี่เลี้ยงเด็กพิการ - namfon.pr
 •  ตารางออกประเมิน8องค์ประกอบ - sujin.jhj
 •  คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS - sompis.su
 •  แบบฟอร์มเอกสารอ้างอิงตัวชี้วัด ARS - sompis.su
 •  แบบฟอร์มลดใช้กระดาษหนังสือเวียน  - sireaw
 •  คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2556 ชั้น ม.3 - WANNA.GR
 •  คะแนน O-NET ปีการศึกษา2556 ชั้นป.6 - WANNA.GR
 •  แบบสรุปผลการดำเนินงานและนิเทศ - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2850/สื่อคุณธรรม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2660/อบรมทางไกล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2601/รักชาติ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2572/ประกันคุณภาพ - namfon.pr
 •   แจ้งเรื่องการทำ OT - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2432/สืบเสาะทางวิทย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2318วิทยากรประวัติศาสตร์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2314/เดินทาง ศน.วิทย์ - namfon.pr
 •  ใบสำคัญรับเงินการแสดงวันอาเซียน ปี 2557 - nithi.pa
 •  บันทึกจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ปี 57 - nithi.pa
 •  แบบติดตาม กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ - sompis.su
 •  ใบสำคัญรับเงินกรรมการตัดสินอังกฤษ เขมร จีน - nithi.pa
 •  กำหนดการอบรมครูศิลปะสระแก้ว17สค.2557 - sujin.jhj
 •  รายชื่อครูเข้าอบรมค่ายศิลปะที่ตำนานทราย อา.17สค2557 - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2153ประวัติศาสตร์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2148/แท็บเล็ต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2145/ป.ป.ช - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2144/รร.ในฝัน - namfon.pr
 •  แบบก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการฯ เพิ่มเติม - sompis.su
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2103/ก.ก ประเมินคุณภาพ - namfon.pr
 •  รายงานการเดินทางครูแกนนำภาษาอังกฤษวันอาเซียน - nithi.pa
 •  บัญชีลงเวลานักเรียนและครูร่วมงานอาเซียน 57 - nithi.pa
 •  จำนวนครูและนักเรียนเข้าร่วมงานอาเซียน - nithi.pa
 •  แก้ไขจำนวนนักเรียน LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - WANNA.GR
 •   อนุมัติเงินงวด/ว2031/เยาวชนคนดี - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2012/วัดประเมินผล - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มการเขียน Best Practice คณิตศาสตร์ - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1975/bestเรียนร่วม  - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1974/ทำ CD ROM - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1945/รร.โครงการวิจัย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1859/ประกันคุณภาพ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1933/บ้านนักวิทย์น้อย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด/ว1887/สื่อวัสดุ,หนังสือห้องสมุด - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1908ศน.เสนอผลงานวิจัย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1806รร.ดีประจำตำบล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1785รร.ขนาดเล็ก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1696/อบรมแท็บเล็ต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1674/พัฒนางานนิเทศ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1743/โครงการภาษาอังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1742/ประชุม ศน.วัดผล - namfon.pr
 •  ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารค่ายภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  แบบสอบถามความพึงพอใจค่ายภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารค่ายภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  ข้อสอบ pretest posttest - nithi.pa
 •  บัญชีลงเวลาค่ายภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  ด่วน !!! ให้ ศน. ดำรง เงินมาแล้ว รหัสเบิกสื่อ 60 พรรษา - namfon.pr
 •  แบบยืนยันงบ (พี่ไก่) - cherd
 •  แผนนิเทศ 57 - nithi.pa
 •  โรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ศน.ดำรง - sujin.jhj
 •  เล่มเอกสารยกระดับคุณภาพ นร. ศน. - sujin.jhj
 •  โลโก้ สพป.สระแก้ว เขต 1 - sujin.jhj
 •  แนวดำเนินการโรงเรียน EBE - nithi.pa
 •  แนวดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  แนวดำเนินการใช้สื่อ 60 พรรษาฯ - nithi.pa
 •  เกณฑ์ประกวดนวัตกรรม ASEAN ในศตวรรษที่ 21 - nithi.pa
 •  แบบประเมินความพร้อมภาษาอังกฤษของโรงเรียน - nithi.pa
 •  eng form - nithi.pa
 •  เกณฑ์ประกวดนวัตกรรม ASEAN - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1529/พัฒนา ศน. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1526/พัฒนาผู้บริหาร รร. - namfon.pr
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการงบลงทุน - cherd
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1442/นิเทศศิลปะ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1401/EBE - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1384/รร.ในฝัน - namfon.pr
 •  สัญญาปฏิบัติงาน-นิธิวดี - nithi.pa
 •  สัญญาการปฏิบัติกงาน - nithi.pa
 •  แบบบันทึกการนิเทศ - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1298/รร.ดีประจำตำบล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1332/ภาษาอังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1305/สัมมนาผู้บริหาร รร.ต้นแบบฯ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงด/ว1233/ประกวด-สู่อาเซียน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1222/รร.สุจริต - namfon.pr
 •  คะแนนNT รายบุคคล สังกัดสช.  - ศน.บุญตา
 •  คะแนนNT รายบุคคล สังกัดสช. และตชด. - ศน.บุญตา
 •  แบบเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 46 (พี่จินต์) - sompis.su
 •  ASEAN Curriculum Sourcebook English - nithi.pa
 •  ASEAN Curriculum Sourcebook Thai - nithi.pa
 •  รายงานจัดการศึกษา สพป.2 ให้ป้านา - sireaw
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1111/คัดกรองคนพิการ - namfon.pr
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 - sireaw
 •  ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556เรียงตามลำดับคะแนนในภาพรวม - ศน.บุญตา
 •  ข้อมูลNT รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 - ศน.บุญตา
 •  คะแนน NT รายบุคคล ปีการศึกษา 2556 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ว989/การอ่าน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว987/นักวัดผล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว933/ปชต. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว930/อังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว902/เศรษฐกิจพอเพียง - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว884/ประเมินระดับนานาชาติ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว859/การอ่าน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว825/แนะแนว - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว792ภาวะโภชนาการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว797/ตกเบิกครูวิทย์คณิต ต.ค 55 - namfon.pr
 •  แผนการจัดการเรียนรู้ - nithi.pa
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - nithi.pa
 •  แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ให้พี่ไก่คะ - nungning
 •  อนุมัติเงินงวด/ว790/หนังสือเล่มเล็ก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว776/เศรษฐศาสตร์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว726/คชจ.นิเทศ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว702/รร.ขนาดเล็ก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว693/รร.อนุบาล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว661/ประชุมประเมินคุณภาพ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว634/รร.ในฝัน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว626/พัฒนาโปรแกรมวิทย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว597/ออทิสติก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว407/ภาษาอังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว384/ตกเบิกครูวิทย์คณิต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว429/งานศิลปหัตถกรรม - namfon.pr
 •  วงจรชีวิตจักจั่น - weerasak.ma
 •  บทสรุป กตปน.ที่ผ่านมาและปี2557 - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว395/สื่อภาษาไทย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว358/ภาษาอังกฤษ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว357/ประเมิน ป.3 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว341/งบสำนักวิชาการ - namfon.pr
 •  จัดส่งแบบสอบวัดการอ่าน ของ นร. - ศน.ประไพ - sujin.jhj
 •  จัดส่งแบบสอบวัดการอ่าน ของครู- ศน.ประไพ - sujin.jhj
 •  แบบรายงานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.และ 11 มฐ. ปีการศึกษา 2556 - weerasak.ma
 •  ตารางประกัน ภาค 2 ปีกศ.2556 - sutimak
 •  โรงเรียนเตรียมรับการประเมิน ภาค2/2556 - sujin.jhj
 •  ตารางประเมิน รร. ภาค2/2556 - sujin.jhj
 •  นำเสนอประเมิน รร. อนุ กตปน. - sujin.jhj
 •  รายงานการประเมินคุณภาพ 56 สารบัญ - sujin.jhj
 •  รายงานการประเมินคุณภาพ 56 ส่วนที่3 - sujin.jhj
 •  รายงานการประเมินคุณภาพ 56 ส่วนที่2 - sujin.jhj
 •  รายงานการประเมินคุณภาพ 56 ส่วนที่1 - sujin.jhj
 •  รายงานการประเมินคุณภาพ 56 ปก - sujin.jhj
 •  รายงานการประเมินคุณภาพ 56คำนำ - sujin.jhj
 •  แบบประเมิน มฐ.ร.ร.ภาคเรียน 2-2556 ปฐมวัย - sujin.jhj
 •  แบบประเมิน มฐ.ร.ร.ภาคเรียน 2-2556 พื้นฐาน - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว305/ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ - namfon.pr
 •  คำสั่ง อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ประเมิน รร.ภาค2/2556 - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว278/เด็กพิการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว195/รร.ต้นแบบอาเซียน - namfon.pr
 •  คำสั่งแบ่งงาน ศน.ปี 57 - sutimak
 •  ค่าพาหนะนำนักเรียนไปสอบ O-NET - nithi.pa
 •  ค่าพาหนะนำนักเรียนไปสอบ O-NET - nithi.pa
 •  รายงานการเดินทางและใบสำคัญรับเงิน สำหรับหัวหน้าสนามสอบและผู้สังเกตการณ์ O-NET 2556 - nithi.pa
 •  ตราสัญลักษณ์ JIN - sujin.jhj
 •  ใบสำคัญรับเงิน O-NET ปี 2556 - nithi.pa
 •  การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ -สุจินต์ - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว161/เรียนร่วม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว140/ปฐมวัย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว129/การค้าอาเซียน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว107/แข่งขันวิชาการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3/รร.ขนาดเล็ก - namfon.pr
 •  เกัียรติบัตรภาพวาดวันเด็ก2557 - sujin.jhj
 •  โครงการ ก.ต.ป.น.2557 - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3374/ภาษาไทย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3358/โรงเรียนสุจริต - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว3341/ค่ายสร้างสรรค์ - namfon.pr
 •  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2556 - nungning
 •  แผ่นพับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3254/เดินทาง ศน.กศ.พิเศษ - namfon.pr
 •  หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดระบายสี - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/พี่เลี้ยงเด็กพิการย้อนหลัง/ว3233 - namfon.pr
 •  ประชุม ก.ต.ป.น. 1/2557  - sujin.jhj
 •  แบบนิเทศงานตามจุดเน้น นโยบาย โครงการพิเศษ - nithi.pa
 •  เครื่องมือนิเทศติดตามตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 2557 - nithi.pa
 •  ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ - weerasak.ma
 •  สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ - weerasak.ma
 •  วิเคราะห์มาตรฐานภายในสถานศึกษา 15 มาตรฐาน - weerasak.ma
 •  ลักษณะของแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - weerasak.ma
 •  มาตรฐานรายละเอียด - weerasak.ma
 •  แฟ้มมาตรฐานสถานศึกษา - weerasak.ma
 •  ตารางเปรียบเทียบ สพฐ. สมศ ท้องถิ่น - weerasak.ma
 •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 15 มาตรฐาน 2 - weerasak.ma
 •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 15 มาตรฐาน - weerasak.ma
 •  แบบบันทึกผลการเข้าร่วมฟังบรรยายสรุป สมศ. - weerasak.ma
 •  ตารางเปรียบเทียบ - weerasak.ma
 •  ตรวจสอบแผนการสอน จาก สมศ รอบ 3 - weerasak.ma
 •  ความสำคัญของการประเมินภายนอกรอบ 3 - weerasak.ma
 •  ข้อเสนอแนะการประเมินรอบ 3 - weerasak.ma
 •  กรณีไม่รับรอง สมศ.รอบ 3 - weerasak.ma
 •  การตรวจการประเมินรอบ3 - weerasak.ma
 •  การคำนวณค่า o- net - weerasak.ma
 •  พี่จินต์ช่วยดูโครงการ กตปน.ที่ออปรับด้วยค่ะ - laor.ch
 •  แบบประเมิน "ครูมืออาชีพ" สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2556 - nithi.pa
 •  แบบประเมิน "ครูมืออาชีพ" สายครูผู้สอน ประจำปี 2556 - nithi.pa
 •  หลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือก "ครูมืออาชีพ" ประจำปี 2556 - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3250/ครูวิทย์คณิต - namfon.pr
 •  สระแก้ว ประเมิน สมศ.กลุ่ม2 - weerasak.ma
 •  สระแก้ว ประเมิน สมศ.กลุ่ม1 - weerasak.ma
 •  ข้อมูล ONET NT และ การอ่าน - nithi.pa
 •  รายชื่อประเมินภายนอก - weerasak.ma
 •  แบบบันทึก - weerasak.ma
 •  กรณีไม่รับรอง - weerasak.ma
 •  โลโก้ - sompis.su
 •  รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 19 พ.ย.56 - nungning
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3094/พี่เลี่ยงเด็กพิการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3030/พัฒนาคุณภาพเด็กไทย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวดปี57/ว2967/ประชุมภาษาไทย - namfon.pr
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วยประเมิน 8 องค์ประกอบ - sujin.jhj
 •  อนุมัติเงินงวด/ชุดพัฒนาทักษะปฐมวัย/ว2761 - namfon.pr
 •  ตุ้ย - rueng.ch
 •  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย - krongthong
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม - Dumrong8935
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมมอนเทสซอริ/ว2620 - namfon.pr
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเด็กพิเศษ เรียนร่วม ๒ - Dumrong8935
 •  รายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - Dumrong8935
 •  อนุมัติเงินงวด/Literacy/ว2531 - namfon.pr
 •  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ - gskw105
 •  ตารางการประชุมคณะกรรมการประสานงานแลัตัดสินกิจกรรม - Dumrong8935
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมินคุณภาพการศึกษา /ว2506 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/นำเสนอผลงานวิจัย/ว2474 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมวิชาการระดับชาติ/ว2453 - namfon.pr
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการประสานงานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ - Dumrong8935
 •  ตารางสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอุนุบาลเขาฉกรรจ์ - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนสระแก้ว - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑ - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอุนุบาลวัดสระแก้ว - Dumrong8935
 •  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอุนุบาลวังน้ำเย็นฯ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มงานอาชีพ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเด็กพิเศษ เรียนร่วม ๑ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในกลุ่มปฐมวัย - Dumrong8935
 •  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - Dumrong8935
 •  อนุมัติเงินงวด/ASEAN Curriculum Sourcebook /ว2373 - namfon.pr
 •  อนุมัติ้เงินงวด/สิทธิมนุษยชน/ว2341 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/รร.ขนาดเล็ก/ว2270 - namfon.pr
 •  ผลงานดีเด่น- ให้พี่จินต์ - nithi.pa
 •  ใบสำคัญรับเงินรางวัล- โรงเรียนในฝัน - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/โรงเรียนขนาดเล็ก/ว2244 - namfon.pr
 •  โรงเรียนวิถีพุทธ - gskw105
 •  หนังสือแจ้งอบรมให้พี่หมู - kanjana.k
 •  จำนวนครูแยกอำเภอและจำแนกตามวิทยฐานะ - ekapong
 •  บัญชีลงเวลาอาเซียน - nithi.pa
 •  รายงานการเดินทาง (ตัวอย่าง) - nithi.pa
 •  แบบกรอกข้อมูลผลงานดีเด่น ปี 2556  - nithi.pa
 •  ปกสมุดขออนุญาติไปราชการ - gskw105
 •  ปกสมุดใช้รถส่วนตัวไปราชการ - gskw105
 •  ปกสมุด - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/ยกระดับคุณภาพด้านภาษา/คำนวณ/ว2132 - namfon.pr
 •  แผ่นพับสารานุกรม - krongthong
 •  อนุมัติเงินงวด/ทีมพี่เลี้ยงโครงการวิจัย/ว2125 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/นำเสนอผลงานวิจัย/ว2121 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุม 1 ทศวรรษ สพฐ./ว2005 - namfon.pr
 •  โต้ง - rueng.ch
 •  ใบสมัครชมรมสุขศึกษา - weerasak.ma
 •  ตรวจราชให้พี่ไก่ - wanida.th
 •  อนมุัติเงินงวด/เดินทาง-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/ว2001 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ปฏิบัติธรรม รร.ในฝัน ก.ย56 /ว1963 - namfon.pr
 •  รายชื่อสมาชิกครูพลศึกษา - weerasak.ma
 •  อนุมัติเงินงวด/เดินทาง นร.บกพร่อง/ว1889 - namfon.pr
 •  เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 1 - gskw105
 •  ตรวจราชการกรณี ปกติ สพป. - wanida.th
 •  โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้เอมสู่ประชาคมเซียน (ให้พี่ไก่) - wanida.th
 •  ประกันคุณภาพภายในสุถานศึกษา แบบฟอร์มอ้างอิง KRS (ให้พี่ประไพ) - siriwan.ea
 •  สมศ.แบบฟอร์มอ้างอิง KRS (ให้พี่ประไพ) - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/คนดีของแผ่นดิน/ว1844 - namfon.pr
 •  รายชื่อครูวิทย์ ปีที่ 3 (ระบบทางไกล) - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมLab School Symposium/ว1706 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/เดินทางประชุมต้นแบบการเรียนรวม/ว1697 - namfon.pr
 •  รายงานเดินทาง speech - nithi.pa
 •  เกณฑ์การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนในฝัน ปี 2556 - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมิน รร.ดีศรีตำบล/ว1617 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/พาหนะประชุม รร.ดีมีคุณภาพ/ว1618 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/บูรณาการแบบครบวงจร/ว1582 - namfon.pr
 •  แบบนิเทศ รร.แกนนำจัดการเรียนร่วม ส่วนหน้า - gskw105
 •  แบบนิเทศ รร.แกนนำจัดการเรียนร่วม - gskw105
 •  เกณฑ์ประกวดแช่งขันผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน - nithi.pa
 •  เข้าร่วมโครงการพระพุทธศาสนา - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/อบรมTabletครูป.2/ว1491 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้/ว1480 - namfon.pr
 •  ใบสมัครโครงการคุณธรรม ปี 56 - weerasak.ma
 •  คู่มือโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี56 - weerasak.ma
 •  ใบสมัครวิทยากร 3 ภาษา - nithi.pa
 •  อนมัติเงินงวด/ประชุมร่างหลักสูตรปฐมวัย/ว1428 - namfon.pr
 •  แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ปฏิบัติธรรม รร.ในฝัน /ว1405 - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี - sutimak
 •  เอกสารอบรมภาษาอังกฤษ (ศูนย์อบรม 3 ภาษา) - nithi.pa
 •  เอกสารอบรมภาษาเขมร - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/Arts Education /ว1335 - namfon.pr
 •  ขออนุญาต - gskw105
 •  สมุดขออนุญาต - gskw105
 •  มาตรฐานวิชาชีพ - rueng.ch
 •  แบบสำรวจข้อมูล - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/ปฏิบัติธรรม รร.ในฝัน /ว213 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/อบรมวิทยากรแกนนำนักเรียนบกพร่่องฯ /ว1205 - namfon.pr
 •  โครงการประกวดโรงเรียนนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม ปี 2556 - weerasak.ma
 •  รายชื่อโรงเรียน - gskw105
 •  เพิ่มเติมผลสอบ LAS ม.2 - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/อบรมครูวิทย์คณิต /ว1060 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/คชจ.เดินทาง-มอนเทสซอริระดับปฐมวัย /ว1059 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมเตรียมผู้เรียนสุ่โลกในศตวรรษที่21 /ว1049 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต /ว1015 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/พัฒนาครูกลุ่มสาระสังคมฯ /ว1003 - namfon.pr
 •  หนังสือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - gskw105
 •  ตัวอย่างสารบัญตาราง - weerasak.ma
 •  ตัวอย่างสารบัญแผนที่ - weerasak.ma
 •  ตัวอย่างสารบัญ - weerasak.ma
 •  ตัวอย่างภาคผนวก - weerasak.ma
 •  ตัวอย่าง ปก - weerasak.ma
 •  ตัวอย่างตอนที่ 4 - weerasak.ma
 •  ตัวอย่าง ตอนที่ 3 - weerasak.ma
 •  ตัวย่าง ตอนที่ 2 - weerasak.ma
 •  ตัวอย่าง ตอนที่ 1 - weerasak.ma
 •  ตัวอย่าง คำนำ - weerasak.ma
 •  ใบตอบรับโรงเรียน ศล.2 - weerasak.ma
 •  ระเบียบโครงการฟื้นฟู56 - weerasak.ma
 •  ผลสอบLASปี2555 - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบนิเทศ /ว916 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/งานศิลปหัตถกรรม(บ้านเขาแหลม) /ว910 - namfon.pr
 •  ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 แยกตามเครือข่าย - WANNA.GR
 •  ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 แยกตามขนาดโรงเรียน - WANNA.GR
 •  ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - WANNA.GR
 •  ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - WANNA.GR
 •  ประกาศผลการสอบ NT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ห้องสมุดมีชีวิต /ว763 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/สื่อ60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ /ว738 - namfon.pr
 •  การสอบ NT - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/อบรมครูไม่มีวุฒิภาษาอังกฤษ /ว573 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/คชจ.ร่วมงานศิลปหัตถกรรม /ว571 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าพาหนะประชุม รร.ดีศรีตำบล /ว659 - namfon.pr
 •  คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ARS) - siriwan.ea
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 KRS - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/เสริมสร้างคุณธรรม /ว527 - namfon.pr
 •  เครื่องมือประเมินมาตรฐานฯปฐมวัย - gskw105
 •  เครื่องมือประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน - gskw105
 •  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/รร. แกนนำจัดการเรียนร่วม /ว404 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ภาษาอังกฤษครั้งที่4/ว385 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/คชจ.เดินทาง-จัดการเรียนร่วม /ว380 - namfon.pr
 •  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ให้พี่ไก่) - wanida.th
 •  อนุมัติเงินงวด/รร.ดีศรีตำบล งบลงทุน/ว164-เพิ่มเติม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/คุณธรรมจริยธรรมใน รร. วิถีพุทธ /ว344 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/นักเรียนบกพร้องทางการเรียนรู้ /ว333 - namfon.pr
 •  แบบจ้างเหมาพาหนะสอบโอเน็ตเฉพาะประถมศึกษาให้ป้าณา - orawan.li
 •  อนุมัติเงินงวด/รร.ดีศรีตำบล งบดำเนินงาน งบลงทุน/ว164 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุม รร.ดีศรีตำบล /ว217 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมินสถานศึกษาพอเพียง/ว198 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/โรงเรียนขนาดเล็ก/ว172 - namfon.pr
 •  จำนวนครูคุมนักเรียนและค่าพาหนะ O-NET - nithi.pa
 •  เอกสารเบิกค่าพาหนะผู้สังเกตการณ์ O-NET มัธยมศึกษา - nithi.pa
 •  เอกสารเบิกค่าพาหนะผู้สังเกตการณ์ O-NET ประถมศึกษา - nithi.pa
 •  ใบสำคัญรับเงินกรรมการสอบ O-NET  - nithi.pa
 •  อนุมัติเงินงวด/พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 3/ว173 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/คชจ.เดินทางอบรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย/ว157 - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะสอบโอเน็ตเฉพาะมัธยมให้ป้าณา - orawan.li
 •  แนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล(จริง) - gskw105
 •  แนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ/ว140 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน/ว141 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/บูรณาการตามจุดเน้นของสำนักวิชาการฯ/ว142 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายประชุมNT/ว102 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.ในฝัน /ว66 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 /ว68 - namfon.pr
 •  คู่มือการจัดสอบ NT ชั้นป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับปรับปรุงล่าสุด - ศน.บุญตา
 •  นโยบายที่ 3 ให้ ศน.ติ๊ก - wanida.th
 •  คำพื้นฐานสพฐ.55 - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด/เดินทางประชุมแข่งขันทางวิชาการ /ว3238 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายนิเทศเต็มพิกัด /ว3245 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมินนักเรียน ป.3 /ว3236 - namfon.pr
 •  รหัสโรงเรียนการสอบNT - ศน.บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมินคุณภาพภายใน /ว3189 - namfon.pr
 •  ปกขออนุญาตไปราชการ(รองเรือง) - gskw105
 •  แบบขออนุญาตไปราชการ - dumrong503
 •  อนุมัติเงินงวด/พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ /ว3105 - namfon.pr
 •  คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 - บุญตา
 •  อนุมัติเงินงวด/จ้างบุคลากรวิทย์-คณิต ต.ค 55 /ว3094 - namfon.pr
 •   ตารางข้อมูล 8 องค์ประกอบ  - weerasak.ma
 •  รูปเล่ม 8 องค์ประกอบ - weerasak.ma
 •  รายละเอียดคำอธิบายเค้าโครงโครงการ - sompis.su
 •  แบบฟอร์มโครงการแบบประเพณีนิยม - sompis.su
 •  คำสั่ง สุขศึกษา - weerasak.ma
 •  อนุมัติเงินงวด/เดินทางประชุมกรรมการประเมิน /ว3047 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/เดินทางประชุมแข่งขันทางวิชาการ /ว3028 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ASEAN Learning School /ว2935 - namfon.pr
 •  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา55 - weerasak.ma
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุม รร.ดีศรีตำบล 28-30ต.ค55 - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มให้พี่วีรศักดิ์ - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวดปี56/ปฏิบัติธรรม รร.ดีศรีตำบล รุ่น3/ว2870 - namfon.pr
 •  เกณฑ์การแข่งขันสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 55 - weerasak.ma
 •  แผนการนิเทศ ศน.วีรศักดิ์ ปีงบประมาณ 2556 - weerasak.ma
 •  อนุมัติเงินงวดปี56/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ว 2718 - namfon.pr
 •  หน้าปกสมุดโทรศัพท์ - gskw105
 •  แผนนิเทศเครือข่าย-ไก่ - nithi.pa
 •  ตัวอย่างโครงการ (โครงการ ตสน. ที่กลุ่มแผนตรวจและปรับปรุงแล้ว) - sompis.su
 •  ส่งให้พี่น้อย - namfon.pr
 •  ส่งให้ไก่ - namfon.pr
 •  สรุปภาพรวมผลการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการเขตฯ ให้พี่ประไพ - siriwan.ea
 •  สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 1 แห่ง ให้ที่ปีระไพ - siriwan.ea
 •  สรุปผลการสังเคราะห์ SAR ให้พี่ประไพ - siriwan.ea
 •  แผน Tablet สัปดาห์ที่ 20 96-100 - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์ที่ 18 86-90 - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์ที่ 17 81-85 - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์ที่ 16 76-80 - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์ที่ 15 71-75 - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์ที่ 14 66-70. - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 13 61-65 - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 12 56-60 - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 10 46-50 - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 10 46-50 - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 9 41-45nongnuch - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 8 36-40 - dumrong503
 •  สัปดาห์ที่ 7 31-35 - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์5 (26-30) - dumrong503
 •  แบบรายงานเดินทาง-ชลพฤกษ์ - nithi.pa
 •  รายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ป.1-3(ศน.ปราณี) - gskw105
 •  รายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์มัธยมฯ(ศน.ปราณี) - gskw105
 •  รายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ป.4-6(ศน.ปราณี) - gskw105
 •  ภาพอบรมศึกษานิเทศก์แนวใหม่6 - gskw105
 •  ภาพอบรมศึกษานิเทศก์แนวใหม่5 - gskw105
 •  ภาพอบรมศึกษานิเทศก์แนวใหม่4 - gskw105
 •  ภาพอบรมศึกษานิเทศก์แนวใหม่3 - gskw105
 •  ภาพอบรมศึกษานิเทศก์แนวใหม่2 - gskw105
 •  ภาพอบรมศึกษานิเทศก์แนวใหม่1 - gskw105
 •  ตารางการประชุมbest practices ปฐมวัย - gskw105
 •  โครงการbest practiceปฐมวัย - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2443 - namfon.pr
 •  คำสั่ง2 - gskw105
 •  คำสั่ง1 - gskw105
 •  NTม.2 ตาราง 3.14 - 3240200074027
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2321 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2252 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2141 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2188 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2210 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2160 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2150 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2089 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2141 - namfon.pr
 •  แผน Tablet สัปดาห์2( 6-10) - dumrong503
 •  แผน Tablet สัปดาห์1(1-5) - dumrong503
 •  ภาพจากศน.ทิพย์วรรณ3 - gskw105
 •  ภาพจากศน.ทิพย์วรรณ2 - gskw105
 •  ภาพจากศน.ทิพย์วรรณ1 - gskw105
 •  ภาพจากศน.ทิพย์วรรณ - gskw105
 •  เอกสารประกอบการประชุมฯการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 29ส.ค.55 - uraiwan
 •  แก้ไขเอกสารเล่ม ๗ - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๘ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๗ การจัดทำรายงานประจำปี) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๖ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน.) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๕ การติดตามตรวจสอบ.) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๔ การจัดระบบสารสนเทศ.) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา.) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๒ การกำหนดมาตรฐาน.) - uraiwan
 •  ชุด 8 เล่ม (เล่มที่ ๑ แนวทางการพัฒนาระบบฯ.) - uraiwan
 •  แก้ไขคำผิด เอกสารแนวทางฯ ปฐมวัย (เล่มสีชมพู) - uraiwan
 •  แก้ไขคำผิด เอกสารแนวทางฯ (เล่มสีฟ้า) - uraiwan
 •  ppt การประชุมสัมมนาการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ29 ส.ค.55 - uraiwan
 •  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ(เล่มสีฟ้า) - uraiwan
 •  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยฯ(เล่มสีชมพู) - uraiwan
 •  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา - uraiwan
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2055 - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2057 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2051 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1981 - namfon.pr
 •  แบบสอบถามโรงเรียนวิธีพุทธ(ให้ศน.วีรศักดิ์) - gskw105
 •  แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้วิทย์ (Inspiring Science)  - gskw105
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2028 - namfon.pr
 •  แบบสรุปข้อมูลการนิเทศเครือข่ายสระแก้ว - weerasak.ma
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1938 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1870 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1913 - namfon.pr
 •  แบบสรุปข้อมูลนิเทศ - nithi.pa
 •  หลักสูตรครูวิทย์(ประถมศึกษา) - gskw105
 •  หลักสูตรครูวิทย์(มัธยมศึกษา) - gskw105
 •  สัญญายืมเงิน - ศน.ไก่ - nithi.pa
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๒ หน่วยที่ ๒ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๑ หน่วยที่ ๒ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๖ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๕ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๓ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๔ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๒ - Dumrong.mo
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๑ - Dumrong.mo
 •  โครงการป้าณา - sompis.su
 •  ข้อสอบPISAระดับ 3 - boonta
 •  แนวการสร้างข้อสอบPISA - boonta
 •  Roadmapการอ่าน - boonta
 •  เครื่องมือ (ให้พี่น้อย) - wanida.th
 •  แบบตอบรับวัดและประเมินฯ - gskw105
 •  โครงการสุขศึกษา .ติ๊ก. - gskw105
 •  รายละเอียดการร่างหนังสือราชการ - gskw105
 •  แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน - gskw105
 •  แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก - gskw105
 •  หลักสูตร ASEAN - nithi.pa
 •  ppt การอบรมประกันคุณภาพภายใน/ประเมินคุณภาพภายนอก 18 มิย. 55 - uraiwan
 •  ppt กระบวนการประเมินภายนอกรอบสาม  - uraiwan
 •  ppt การประเมินภายนอกรอบสามขั้นพื้นฐาน - uraiwan
 •  ppt มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินรอบสาม ปฐมวัย - uraiwan
 •  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา - uraiwan
 •  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา - uraiwan
 •  โปรแกรมประเมิน 15 มาตรฐาน  - uraiwan
 •  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ - uraiwan
 •  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยฯ - uraiwan
 •  Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม - uraiwan
 •  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - uraiwan
 •  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย - uraiwan
 •  มา PAR กันสอนอ่าน - SUJIN.SR
 •  นำเด็กไทยเข้าสู่ Ed. Hub กันเถอะ - SUJIN.SR
 •  หน่วยการเรียนรู้ ASEAN ร.ร.วัดโสธรฯ - nithi.pa
 •  เอกสาร ASEAN - nithi.pa
 •  ตารางวิเคราะห์หลักสูตร : บูรณาการเนื้อหา ASEAN - nithi.pa
 •  ppt ตัวอย่างการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ASEAN  - nithi.pa
 •  ใบกิจกรรมหลักสูตร ASEAN - nithi.pa
 •  หลักสูตรแกนกลาง - nithi.pa
 •  คะแนนO-NET ปี 54 ชั้นป.6 ระดับเขต - WANNA.GR
 •  คะแนนO-NET ปี 54 ระดับเขต - WANNA.GR
 •  เกณฑ์การตัดสิน - gskw105
 •  แบบรายงาน ASEAN - nithi.pa
 •  คู่มือประกวดโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปี 2555 - weerasak.ma
 •  บทสนทนาภาษาอังกฤษ 22 มิย55 - nithi.pa
 •  ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล - WANNA.GR
 •  แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - WANNA.GR
 •  เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร51 - WANNA.GR
 •  เกณฑ์การประเมินผลงานอังกฤษ - nithi.pa
 •  แบบตอบรับ - gskw105
 •  แบบสรุปของบครูต่างชาติ - nithi.pa
 •  แผนปฏิบัติการนิเทศ - nithi.pa
 •  ใบสำคัญรับเงิน - nithi.pa
 •  รูป - gskw105
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - gskw105
 •  คู่มือโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ปี55 - weerasak.ma
 •  กลยุทธ์ที่ 2 ศน.ติ๊ก - gskw105
 •  แบบนิเทศติดตาม - ปีงบ 55 - nithi.pa
 •  NT p.3/2011 - nithi.pa
 •  โครงการนิเทศเม.ย. - gskw105
 •  ประชุมนวัตกรรมสร้างคนดี - gskw105
 •  เทคนิค - gskw105
 •  บทสนทนา 30 March 2012 - nithi.pa
 •  .ใบสมัครภาษาจีน - gskw105
 •  กลยุทธ์ที่2 - weerasak.ma
 •  แบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 - weerasak.ma
 •  แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางNT - gskw105
 •  รายงานการเดินทางตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ - nithi.pa
 •  บทสนทนา favorite thing - nithi.pa
 •  บทสนทนา Important event - nithi.pa
 •  รายงานการเดินทางรับ - ส่ง ข้อสอบ O-NET - nithi.pa
 •  เอกสารเบิกเงิน O-NET - nithi.pa
 •  ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - nithi.pa
 •  แบบรายงานพุทธชยันตี - gskw105
 •  ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  ประกาศผลการแข่งขันงานเปิดโลกศิลปหัตถกรรม19-21ก.ย.54 - gskw105
 •  รายชื่อ อปท. ให้ ศน.ดำรง - laor.ka
 •  ประตูชัย - narit
 •  เลื่อนวันรวมพลังเด็กดีv-star - gskw105
 •  รายชื่อนักเรียนที่สมัครแข่งขันทักษะ - gskw105
 •  ใบสมัครชมรมครูภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  รายชื่อกรรมการ - weerasak.ma
 •  ตัวอย่างขอเครื่องราช รจพ - narit
 •  ใบสมัครชมรมครู - gskw105
 •  ใบสมัตรชมรมครู - gskw105
 •  ประกวดสวดมนต์ - gskw105
 •  การประกวดสวดมนต์หมู่ - gskw105
 •  โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ - gskw105
 •  โครงการชมรมการงานอาชีพ - narit
 •  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล - nithi.pa
 •  แบบบันทึกข้อมูลครูรายบุคคล - nithi.pa
 •  9 จุดเน้นระดับสถานศึกษา - nithi.pa
 •  RM 4.5 Joy - nithi.pa
 •  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ - gskw105
 •  งบหน้า สอบ ม.3 - nithi.pa
 •  แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแข่งขันสวดมนต์ของกลุ่มส - dumrong.mo
 •  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึ - uraiwan
 •  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใ - SUJIN.SR
 •  หลักเกณฑ์การแข่งขันงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้"อัจ - dumrong.mo
 •  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น - uraiwan
 •  เอกสาร:แนวทาง(คู่มือ)การดำเนินงานประกันคุณภาพ - uraiwan
 •  เอกสาร (ตัวอย่าง) แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน - uraiwan
 •  การประกันคุณภาพภายใน - uraiwan
 •  โรงเรียนคุณภาพคืออย่างไร - uraiwan
 •  สร้างความโดดเด่นสถานศึกษา - uraiwan
 •  การกำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ - uraiwan
 •  วิเคราะห์สร้างความเข้าใจ การประเมินรอบสาม - uraiwan
 •  ประเด็นวิจัยปฏิรูปครู สถานศึกษา การบริหารจัดการ - uraiwan
 •  ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก - uraiwan
 •  พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ - uraiwan
 •  ปฏิบัติการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ - uraiwan
 •  ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง - uraiwan
 •  สรุปผลประเมิน สมศ.รอบ 2 (สพป.สระแก้ว 1) - uraiwan
 •  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เ - uraiwan
 •  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เ - uraiwan
 •  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม - uraiwan
 •  ตัวบ่งชั้ เกณฑ์การประเมินรอบสาม (ขั้นพื้นฐาน) - uraiwan
 •  ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินรอบสาม (ปฐมวัย) - uraiwan
 •  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ - uraiwan
 •  แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - uraiwan
 •  ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - uraiwan
 •  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ - uraiwan
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 3 - wanida.th
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 4 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่2 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 1 - wanida.th
 •  บทอาขยาน2 - praphai.ch
 •  บทอาขยาน1 - praphai.ch
 •  ตารางการนิเทศฯ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (เด็กพ - SAICHOL.M
 •  คำสั่งแต่งตั้งประกวดโรงเรียนดีเด่นปี53 - weerasak.ma
 •  งานเผยแผ่ศาสนา - weerasak.ma
 •  บัญชีลงเวลาทดสอบ ศน. - suchada.na
 •  ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน ศน. - suchada.na
 •  งานป้าพึงฝากให้คุณจีระวัฒน์ ครับ - chaipat.y
 •  คู่มือดำเนินการจัดสอบอัตนัย อ่าน เขียน คิดคำนวณ - chaipat.y
 •  แนวปฏิบัติการจัดสอบ - chaipat.y
 •  แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา - uraiwan
 •  คลังข้อสอบ LAS (ใช้ winzip ) คลาย - chaipat.y
 •  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออ - dumrong.mo
 •  ประกาศผลแข่งทักษะวิชาการกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโน - chaipat.y
 •  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คอมพิวเตอร์ - chaipat.y
 •  เอกสารนำเสนอการวัดและประเมินผล(หลักสูตร 51) - dumrong.mo
 •  ประกาศผลปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ - dumrong.mo
 •  ประกาศผลนาฎศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับเขตพื้นที่ - dumrong.mo
 •  ประกาศผลสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพื้นที่ - dumrong.mo
 •  ประกาศผลภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ - dumrong.mo
 •  ประกาศผลกลุ่มศิลป ระดับเขตพื้นที่ - dumrong.mo
 •  ประกาศผลภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ - dumrong.mo
 •  ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่ - dumrong.mo
 •  คู่มือการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 5 - chaipat.y
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - rampoeng.ra
 •  ประกาศผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - rampoeng.ra
 •  รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ - dumrong.mo
 •  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒ - rampoeng.ra
 •  กำหนดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกิจกรรมของเด็กพิเศษ - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกิจกรรมของเด็กปฐมวัย - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธร - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย - dumrong.mo
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - dumrong.mo
 •  ข้อสอบการแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 52 - dumrong.mo
 •  เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2552  - chaipat.y
 •  แบบประเมินครูเข็มเพชร - suchada.na
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เข็มเพชร - suchada.na
 •  โปรแกรมคิดเลขเร็ว - chaipat.y
 •  เกณฑ์กิจกรรมปฐมวัยใหม่ - dumrong.mo
 •  หลักสูตร 2551 - rampoeng.ra
 •  เกณณ์ปฐมวัย (ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  สารบัญงานศิลปหัตถกรรม - chaipat.y
 •  การแข่งขันระดับภาค เฉพาะความพิการ - chaipat.y
 •  การแข่งขันระดับภาคการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - chaipat.y
 •  เกณฑ์สาระภาษาต่างประเทศ(ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์การงานอาชีพคอมพิวเตอร์(ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์การงานอาชีพ(ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์ศิลปะ(ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์สุขศึกษาและพลศึกษา(ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์สังคมศึกษา (ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์ภาษาไทย(ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  เกณฑ์คณิตศาสตร์ (ศิลปหัตถกรรม) - chaipat.y
 •  สรุปจำนวนกิจกรรม (ศิลปหัตถกรรม ) - chaipat.y
 •  ทำความรู้จักกับ AAR - weerasak.ma
 •  โรงเรียนในฝัน - SAICHOL.M
 •  คู่มือการปฏิบัติงาน (ออกเลขหนังสือ) - SAICHOL.M
 •  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 - SAICHOL.M
 •  ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง (ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง 1 - SAICHOL.M
 •  ห้องสมุด 3 ดี - SAICHOL.M
 •  แผนสังคม ประถม - SAICHOL.M
 •  แผนสังคม มัธยม - SAICHOL.M
 •  รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการคิดวิเคราห์ (ศน.ปราณี) - SAICHOL.M
 •  อบรม เขียนแผนฯ แบบเน้นการคิดวิเคราห์ (อ.วิริยะ) - SAICHOL.M
 •  อบรมเทคนิคการคิดวิเคราะห์ (อ.สุทธิวรรณ) - SAICHOL.M

 • Copyright 2009 : by Rueng chantapan